Baner Będzin - strona główna
logo
Logo Budżet Obywatelski - kliknięcie spowoduje wyświetlenie się powiększenia

Zestawienie projektów dopuszczonych i niedopuszczonych do głosowania w ramach procedury budżetu obywatelskiego na 2020 rok

Komisja powołana Zarządzeniem Nr 0050.198.2019 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 3.07.2019 roku do oceny projektów zadań zgłoszonych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Będzina w 2020 roku, po przeprowadzeniu analizy zgłoszonych projektów zadań oraz dodatkowych wyjaśnień i uzupełnień złożonych przez zgłaszających, podjęła decyzję o dopuszczeniu i niedopuszczeniu do głosowania następujących projektów zadań:

Nazwa zadania

Lokalizacja

Decyzja komisji 
o dopuszczeniu/ 
niedopuszczeniu 
projektu do głosowania

Uzasadnienie decyzji
o niedopuszczeniu projektu do głosowania

Miejsca parkingowe dla mieszkańców

Będzin, ul. Żwirki
i Wigury, bloki 4,6 i 6a

DOPUSZCZONY DO GŁOSOWANIA

 

Modernizacja - powiększenie parkingu

Będzin, ul. Bilika 1

NIEDOPUSZCZONY DO GŁOSOWANIA

Wniosek nie spełnia wymogu formalnego wynikającego z § 3 ust. 2 Uchwały Nr XLVI/407/2018 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego Miasta Będzina, ponieważ nie zawiera kalkulacji kosztów realizacji zadania oraz kalkulacji rocznych kosztów utrzymania. Wnioskodawca został poproszony o złożenie wyjaśnień w zakresie doprowadzenia projektu do zgodności
z wymogami formalnymi, jednakże nie uzupełnił wniosku
w wymaganym zakresie i terminie. Ponadto całkowity koszt realizacji projektu oszacowany na podstawie aktualnych cen znacznie przekracza ten, który został założony przez wnioskodawcę.

Remont placu zabaw - wymiana istniejącej nawierzchni oraz urządzeń znajdujących się na placu zabaw w rejonie ul.
dr. Kosibowicza w Będzinie

Będzin, plac zabaw znajduje się w rejonie ul. dr. Kosibowicza

DOPUSZCZONY DO GŁOSOWANIA

 

Instalacja czujnika smogu na Osiedlu Zamkowym

Będzin, Osiedle Zamkowe

DOPUSZCZONY DO GŁOSOWANIA

 

Poprawa użyteczności odcinka ścieżki rowerowej

Będzin - odcinek od strony ronda za parkingiem do parku Małpi Gaj

DOPUSZCZONY DO GŁOSOWANIA

 

Budowa siłowni zewnętrznej w 2020 roku

Będzin, park przy DK 86 ("Górna Syberka")

NIEDOPUSZCZONY DO GŁOSOWANIA

Wniosek nie spełnia wymogu formalnego wynikającego z § 3 ust. 2 Uchwały Nr XLVI/407/2018 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego Miasta Będzina, ponieważ nie zawiera kalkulacji kosztów realizacji zadania oraz kalkulacji rocznych kosztów utrzymania. Wnioskodawca został poproszony o złożenie wyjaśnień w zakresie doprowadzenia projektu do zgodności z wymogami formalnymi, jednakże nie uzupełnił wniosku w wymaganym zakresie i terminie.

Strefa Aktywności Rodzinnej

Będzin - Grodziec,
ul. Przechodnia, nr działki 1895/15

DOPUSZCZONY DO GŁOSOWANIA

 

Przebudowa istniejącego parkingu przy ul. Brzozowickiej na wprost nr. 29

Będzin, ul. Brzozowicka 29

DOPUSZCZONY DO GŁOSOWANIA

 

Plac zabaw dla dzieci

Będzin, Osiedle Namiarkowa

DOPUSZCZONY DO GŁOSOWANIA

 

Remont chodników w rejonie ulicy Kolejowej 16
i 18

Będzin, ul. Kolejowa - w rejonie budynków nr 16 i 18 (działki nr 20/7, 20/6, 166/4, 166/20, 166/18)

DOPUSZCZONY DO GŁOSOWANIA

 

Budowa miniboiska do piłki nożnej oraz pokrycie miejsc przy istniejących urządzeniach zabawowych tzw. bezpieczną nawierzchnią

Będzin, ul. Traugutta 1a (teren Przedszkola Miejskiego nr 14)

DOPUSZCZONY DO GŁOSOWANIA

 

Budowa 21-stanowiskowego (20+1) parkingu przy ulicy Cynkowej 21 ABCDEFG
w Będzinie od strony ulicy Kolejowej

Będzin, pas ziemi pomiędzy ulicą Kolejową a blokami przy ulicy Cynkowej 21F i 21G
w Będzinie

DOPUSZCZONY DO GŁOSOWANIA

 

Budowa 17-stanowiskowego (16+1) parkingu przy ul. Cynkowej 21 ABCDEFG
w Będzinie od strony 
ul. Kolejowej

Będzin, pas ziemi pomiędzy ulicą Kolejową a blokami przy ulicy Cynkowej 21D i 21E
w Będzinie

DOPUSZCZONY DO GŁOSOWANIA

 

Budowa zatoki postojowej

Będzin, ul. dr. Tadeusza Kosibowicza (pomiędzy budynkiem nr 3 i 4 przy ul. dr. Tadeusza Kosibowicza a ul. 11 Listopada 4)

DOPUSZCZONY DO GŁOSOWANIA

 

Budowa parkingu na osiedlu Górki Małobądzkie przy skrzyżowaniu ulic Sierżanta Grzegorza Załogi i Rolniczej

Będzin, osiedle Górki Małobądzkie przy skrzyżowaniu ulic Sierżanta Grzegorza Załogi i Rolniczej

DOPUSZCZONY DO GŁOSOWANIA

 

EduOgród - projekt edukacyjno-rekreacyjny; strefa nauki i zabawy

Będzin, obszar zieleni znajdujący się na terenie Szkoły Podstawowej nr 10 im. Armii Krajowej, położony od strony północnej budynku, przy ul. Sportowej 2. Teren graniczy z sezonowymi: lodowiskiem lub boiskami do siatkówki plażowej udostępnianymi przez OSiR

DOPUSZCZONY DO GŁOSOWANIA

 

Wyposażenie w niezbędny sprzęt do działań podczas wypadków drogowych oraz innych zdarzeń zagrażających zdrowiu
i życiu ludzi jednostki OSP Łagisza

Będzin, ul. Pokoju 44 Ochotnicza Straż Pożarna "Łagisza"

DOPUSZCZONY DO GŁOSOWANIA

 

Remont chodnika przy ul. Paryskiej
w Będzinie

Będzin, ul. Paryska

DOPUSZCZONY DO GŁOSOWANIA

 

Rozbudowa miejsc postojowych

Będzin, ul. Józefa Retingera 5 (teren przed blokiem)

NIEDOPUSZCZONY DO GŁOSOWANIA

Inwestycja opisana we wnioskowanym zadaniu została zrealizowana w 2019 roku.

"Nasza piękna Ksawera" - wykonanie chodnika, oświetlenia, miejsc postojowych przed blokiem 22, 26A, 28A strona południowa

Będzin, ul. Żwirki
i Wigury 22, 26A, 28A

DOPUSZCZONY DO GŁOSOWANIA

 

Bezpieczny Będzin - dobrze wyposażona straż pożarna gwarancją mojego bezpieczeństwa

Będzin, ul. Czesława Miłosza 28, Ochotnicza Straż Pożarna "Grodziec"

DOPUSZCZONY DO GŁOSOWANIA

 

Ogrodzenie terenu Przedszkola Miejskiego nr 5

Będzin, ul. Zwycięstwa 21

DOPUSZCZONY DO GŁOSOWANIA

 

1. Wykonanie miejsc postojowych dla 10 stanowisk (2,5x5m).

2. Wykonanie chodnika z kostki brukowej do Aldi - 50m2 (20mx2,5m).

3. Wykonanie chodnika - dojście do garaży (36m2).

Będzin, osiedle Warpie, działka 98/7, bud. Andersa 17-19

DOPUSZCZONY DO GŁOSOWANIA

 

Sensoryczno-naukowa ścieżka doświadczeń na terenie Przedszkola Miejskiego nr 8 w Będzinie

Będzin, ogród Przedszkola Miejskiego nr 8, ul. Ignacego Krasickiego 16

DOPUSZCZONY DO GŁOSOWANIA

 

Półmaraton Będziński z biegiem towarzyszącym

Będzin

DOPUSZCZONY DO GŁOSOWANIA

 

Zakup specjalistycznego urządzenia gaśniczo-tnącego, które znacznie ogranicza straty podczas pożarów.

Będzin, ul. Pokoju 44 Ochotnicza Straż Pożarna "Łagisza"

DOPUSZCZONY DO GŁOSOWANIA

 

Budowa ogrodzenia miejsc postojowych na osiedlu przy ul. Pokoju 29/31

Będzin, ul. Pokoju 29/31

DOPUSZCZONY DO GŁOSOWANIA

 

Budowa aktywnego przejścia dla pieszych

Będzin, ul. Pokoju (skrzyżowanie z ul. Drzewną i Kolorową)

NIEDOPUSZCZONY DO GŁOSOWANIA

Wniosek nie spełnia wymogu formalnego wynikającego z § 3 ust. 1 pkt 1 Uchwały Nr XLVI/407/2018 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego Miasta Będzina, ponieważ nie dotyczy bezpośrednio realizacji zadań własnych gminy. Ustawowy obowiązek realizacji takiego zadania spoczywa na zarządcy drogi (ul. Pokoju), którym jest Starosta Będziński.

Plenerowa wystawa zdjęć dawnego Będzina w śródmieściu

Będzin, śródmieście, centrum miasta, ul. Małachowskiego, plac 3 Maja, plac Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej. Lokalizacja ma charakter orientacyjny 
i opcjonalny w zależności od koncepcji oraz charakteru eksponowanych zdjęć

DOPUSZCZONY DO GŁOSOWANIA

 

Wykonanie chodnika łączącego ul. Namiarkową z ul. Wolności w Będzinie. Obecnie jest to najkrótsza ścieżka
i najczęściej uczęszczana przez mieszkańców os. Namiarkowa i dzieci uczęszczające do szkoły

Będzin, chodnik ma przebiegać od ul. Wolności między budynkiem nr 42 a budynkiem nr 48 do ulicy Namiarkowej między budynkiem nr 21e a budynkiem nr 21g

NIEDOPUSZCZONY DO GŁOSOWANIA

Wniosek nie spełnia wymogu formalnego wynikającego z § 3 ust. 1 pkt 1 Uchwały Nr XLVI/407/2018 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego Miasta Będzina, tj. nie dotyczy realizacji zadań własnych gminy, ponieważ wskazany w projekcie teren nie stanowi jej własności. Chodnik
w zaproponowanym przebiegu miałby zostać wykonany na działce niebędącej własnością gminy Będzin, co jest prawnie niedozwolone.

"Zamkowy Plac Zabaw" - rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 2 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Będzinie

Będzin, ogród przy Przedszkolu Miejskim nr 2 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu

DOPUSZCZONY DO GŁOSOWANIA

 

Modernizacja oświetlenia w hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 9 w Będzinie

Będzin, ul. Jedności 38

DOPUSZCZONY DO GŁOSOWANIA

 

Modernizacja kompleksu boisk do siatkówki plażowej/lodowiska i skateparku

Będzin, ul. Sportowa 4a

DOPUSZCZONY DO GŁOSOWANIA

 

Poprawa funkcjonalności boisk sportowych

Będzin, ul. Kijowska 2a

DOPUSZCZONY DO GŁOSOWANIA

 

Odnowienie zieleni wraz z zamontowaniem nowych ławek

i koszy na terenie parku Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w Będzinie

Będzin, teren parku znajduje się pomiędzy ulicami Henryka Rutkowskiego, Rewolucjonistów i drogą krajową DK-86. Działki geodezyjne nr 14 k.m. 30 oraz

2 k.m. 29 obręb Będzin

DOPUSZCZONY DO GŁOSOWANIA

 

Budowa ścieżki rowerowej w Grodźcu

Będzin, nieistniejąca linia tramwajowa, działki 6217,6219/2, 4050/2.

DOPUSZCZONY DO GŁOSOWANIA

 

Zaczytani w Gwiazdach

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Będzinie, plac prof. Włodzimierza Wójcika 1/ przestrzeń miasta

DOPUSZCZONY DO GŁOSOWANIA

 

Zakup automatów do odbioru zużytych butelek typu pet oraz miejskich punktów zbiórki elektroodpadów

Automaty do butelek w instytucjach publicznych na terenie miasta.

Miejskie punkty zbiórki elektroodpadów w miejscach częstego przebywania mieszkańców, z łatwym dostępem.

DOPUSZCZONY DO GŁOSOWANIA

 

Zagospodarowanie polany w lasku grodzieckim

Lasek grodziecki

NIEDOPUSZCZONY DO GŁOSOWANIA

Wniosek nie spełnia wymogu formalnego wynikającego z § 3 ust. 1 pkt 1 Uchwały Nr XLVI/407/2018 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego Miasta Będzina, tj. nie dotyczy realizacji zadań własnych gminy, ponieważ wskazany w projekcie teren nie stanowi jej własności.

Wskazane we wniosku zagospodarowanie polany miałoby zostać wykonane na działce niebędącej własnością gminy Będzin, co jest prawnie niedozwolone.

Minigolf

Będzin, plaża miejska

DOPUSZCZONY DO GŁOSOWANIA

 

Plac zabaw dla niepełnosprawnych

Będzin, osiedle Syberka

DOPUSZCZONY DO GŁOSOWANIA

 

Remont ulicy Spokojnej

Będzin, ul. Spokojna

DOPUSZCZONY DO GŁOSOWANIA

 

Zdrowa woda z kranu - uzdatnianie

i poprawa jakości wody wodociągowej

Będzin

NIEDOPUSZCZONY DO GŁOSOWANIA

Wniosek nie spełnia wymogów formalnych wynikających z § 3 Uchwały Nr XLVI/407/2018 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego Miasta Będzina, ponieważ:

- został złożony po terminie,

- został zgłoszony pod niewłaściwy adres e'mail,

- szacowany koszt projektu przekracza 15% wysokości środków przeznaczonych na budżet obywatelski.

Ponadto we wniosku brak:

- kalkulacji kosztów realizacji zadania,

- kalkulacji rocznych kosztów utrzymania zadania,

- listy z podpisami mieszkańców popierającymi projekt.

Wyślij link mailem
  • Pdf
  • Drukuj
  • Powrót
  • Wypowiedz się
Wybierz Promowaną stronę 1" 1
Wybierz Promowaną stronę 2" 2
Wybierz Promowaną stronę 3" 3
Wybierz Promowaną stronę 4" 4
Wybierz Promowaną stronę 5" 5
Baner COVID-19 Bieżące informacje - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Ograniczenie niskiej emisji w Będzinie - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner e-Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Będziński Program Wsparcia Młodych Przedsiębiorców - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Ochrona powietrza - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Ostrzeżenia meteorologiczne - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Panorama z Wieży Ciśnień - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Przewodnik Turysty - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Aktualności Będzińskie - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Drogi gminne - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Projekty realizowane w ramach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii  - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Zadania dofinansowane z budżetu państwa - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Stypendia sportowe Miasta Będzina 2019
Baner Budżet Obywatelski - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner oze - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Zmieniamy Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Będziński Uniwersytet Trzeciego Wieku
Baner Będzińska Akademia Małego Odkrywcy
Baner Programy mieszkaniowe
Baner MKS Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner gospodarka odpadami - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Wybory na Prezydenta RP 2020 - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Śląska Karta Usług Publicznych - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Program rewitalizacji - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Bawialnia - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Szkoła Świadomego Planowania Przestrrzennego - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Termomodernizacja SP11
Baner Pomagamy - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Bezpieczny Będzin
Baner Numery alarmowe - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Rozlicz PIT - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna