Baner Będzin - strona główna
logo

Remont i nadanie nowych funkcji nitowanej wieży ciśnień w Grodźcu - Miasto Będzin

logo: Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Śląskie, Unia Europejska

Zakres projektu obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie zgodnie z opracowaną dokumentacją remontu unikatowego obiektu poprzemysłowego jakim jest nitowana wieża ciśnień w Będzinie-Grodźcu wraz z zagospodarowaniem terenu wokół wieży.

Celem rewitalizacji wieży ciśnień jest przystosowanie konstrukcji wieży do nowych funkcji bez zasadniczej ingerencji w jej kształt, a także przedefiniowanie obecnej, nieużytecznej przestrzeni przy wieży w dobrze prosperującą przestrzeń publiczną dostępną dla mieszkańców.

Rewitalizacja terenu wokół wieży przyczyni się do:

 • likwidacji dzikiego wysypiska śmieci i innych odpadów budowlanych, które są systematycznie wyrzucane przez okolicznych mieszkańców w przestrzeń niezagospodarowanej zieleni wokół wieży;
 • zagospodarowania chaotycznie zagospodarowanej przestrzeni zielonej elementami małej architektury (ławki, ścieżka, schody terenowe), elementami nowej zieleni poprzez utworzenie zielonego parku przy wieży oraz miejscowymi utwardzeniami wokół wieży,
 • rekultywacji terenu – przywrócenia terenu do jego pierwotnego stanu sprzed kilkudziesięciu lat poprzez uporządkowanie gospodarki drzewnej wokół obiektu.

Całkowita powierzchnia objęta opracowaniem: 12 000 m2, w tym:

 • nawierzchnie utwardzone, schody terenowe, miejsca postojowe z kostki betonowej: ok. 850 m2;
 • ciągi piesze, ścieżki żwirowe: 650 m2;
 • rozbiórka istniejących ruin budynków murowanych, uporządkowanie terenu: ok. 280 m2;
 • łąka piknikowa: 880 m2;
 • zieleń uporządkowana: ok. 3 400 m2;
 • remont i zabezpieczenie wieży z odbudową dachu;
 • oświetlenie terenu, lampy parkowe;
 • iluminacja świetlna wieży;
 • monitoring;
 • elementy małej architektury.

Celem bezpośrednim projektu jest aktywizacja i integracja społeczności lokalnej oraz poprawa jakości życia na obszarze rewitalizacji.

Cele pośrednie projektu to m.in.:

 • wykorzystanie dużego potencjału grodzieckiej wieży ciśnień;
 • przywrócenie mieszkańcom obiektu, który jest jedną z wizytówek Grodźca i swoistym świadkiem historii oraz elementem tożsamości tej poprzemysłowej dzielnicy Będzina;
 • powstanie ogólnodostępnej, społecznie użytecznej przestrzeni publicznej o funkcji integracyjnej, rekreacyjnej;
 • większa integracja społeczna mieszkańców Grodźca poprzez możliwość organizowania na zrewitalizowanym terenie działań animacyjnych (edukacyjnych, kulturalnych, związanych z historią dzielnicy);
 • większa identyfikacja mieszkańców z miejscem zamieszkania, podniesienie kapitału społecznego na obszarze rewitalizacji;
 • przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia społecznego poprzez stworzenie atrakcyjnej oferty spędzania czasu wolnego;
 • poprawa jakości życia mieszkańców Grodźca i całego miasta.

Całkowita wartość projektu wynosi 624.717,30 zł, z czego dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 85% wydatków kwalifikowanych, czyli 502.792,45 zł oraz 10% wydatków kwalifikowanych z budżetu państwa dla projektów rewitalizacyjnych, czyli 59 152,05 zł.

Wyślij link mailem
 • Pdf
 • Drukuj
 • Powrót
 • Wypowiedz się
Wybierz Promowaną stronę 1" 1
Wybierz Promowaną stronę 2" 2
Wybierz Promowaną stronę 3" 3
Wybierz Promowaną stronę 4" 4
Wybierz Promowaną stronę 5" 5
Baner COVID-19 Bieżące informacje - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Ograniczenie niskiej emisji w Będzinie - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner e-Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Będziński Program Wsparcia Młodych Przedsiębiorców - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Ochrona powietrza - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Ostrzeżenia meteorologiczne - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Panorama z Wieży Ciśnień - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Przewodnik Turysty - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Aktualności Będzińskie - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Drogi gminne - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Projekty realizowane w ramach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Zadania dofinansowane z budżetu państwa - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Stypendia sportowe Miasta Będzina 2019
Baner Budżet Obywatelski - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner oze - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Zmieniamy Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Będziński Uniwersytet Trzeciego Wieku
Baner Będzińska Akademia Małego Odkrywcy
Baner Programy mieszkaniowe
Baner MKS Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner gospodarka odpadami - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Wybory na Prezydenta RP 2020 - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Śląska Karta Usług Publicznych - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Program rewitalizacji - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Bawialnia - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Szkoła Świadomego Planowania Przestrrzennego - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Termomodernizacja SP11
Baner Pomagamy - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Bezpieczny Będzin
Baner Numery alarmowe - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Rozlicz PIT - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna