Baner Będzin - strona główna
logo

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Będzinie

logotypy

 

Projekt obejmuje termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 1 w Będzinie, polegającą na poprawie izolacyjności cieplnej istniejącego budynku.

Konieczność wykonania termomodernizacji budynku podyktowana jest występującymi bardzo dużymi stratami ciepła, przekładającymi się na duże koszty ogrzewania. Zakres projektu obejmuje następujące prace:

 • wymianę stolarki okiennej i ślusarki drzwiowej,
 • elewacje - prace przygotowawcze,
 • docieplenie ścian zewnętrznych i elewacji,
 • docieplenie dachu,
 • roboty towarzyszące,
 • roboty demontażowe c.o. i ogólnobudowlane,
 • instalację c.o. - roboty montażowe
 • instalację wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej wywiewnej - wymianę,
 • wymianę opraw oświetleniowych,
 • instalację odgromową i połączenia wyrównawcze.

Cele projektu:

 • zmniejszenie obciążenia środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i innych substancji szkodliwych dla środowiska, generowanych podczas wytwarzania energii dla obiektów użyteczności publicznej,
 • poprawa aspektów zdrowotnych: wymierne zmniejszenie emisji szkodliwych substancji,
 • wypełnienie dyrektyw Unii Europejskiej dot. wdrożenia OZE,
 • osiągnięcie korzyści ekonomicznych i oszczędności budżetowych.

Projekt, zmniejszając energochłonność sektora publicznego, a także zmniejszając zapotrzebowanie na energię pierwotną pochodzącą z węgla prowadzi do realizacji cząstkowych efektów w zakresie niwelacji zagrożeń środowiskowych i zdrowotnych. Realizacja projektu pozwoli znacznie ograniczyć zapotrzebowanie na energię cieplną i elektryczną oraz zmniejszyć ilość zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 435 598,06 zł, z czego dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 85% wydatków kwalifikowalnych czyli 989 791,47 zł.

Wyślij link mailem
 • Pdf
 • Drukuj
 • Powrót
 • Wypowiedz się
Wybierz Promowaną stronę 1" 1
Wybierz Promowaną stronę 2" 2
Wybierz Promowaną stronę 3" 3
Wybierz Promowaną stronę 4" 4
Wybierz Promowaną stronę 5" 5
Baner COVID-19 Bieżące informacje - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Ograniczenie niskiej emisji w Będzinie - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner e-Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Będziński Program Wsparcia Młodych Przedsiębiorców - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Ochrona powietrza - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Ostrzeżenia meteorologiczne - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Panorama z Wieży Ciśnień - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Przewodnik Turysty - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Aktualności Będzińskie - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Drogi gminne - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Projekty realizowane w ramach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Zadania dofinansowane z budżetu państwa - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Stypendia sportowe Miasta Będzina 2019
Baner Budżet Obywatelski - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner oze - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Zmieniamy Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Będziński Uniwersytet Trzeciego Wieku
Baner Będzińska Akademia Małego Odkrywcy
Baner Programy mieszkaniowe
Baner MKS Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner gospodarka odpadami - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Wybory na Prezydenta RP 2020 - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Śląska Karta Usług Publicznych - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Program rewitalizacji - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Bawialnia - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Szkoła Świadomego Planowania Przestrrzennego - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Termomodernizacja SP11
Baner Pomagamy - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Bezpieczny Będzin
Baner Numery alarmowe - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Rozlicz PIT - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna