Baner Będzin - strona główna
logo
logo - kliknięcie spowoduje wyświetlenie się powiększenia

Zestawienie projektów dopuszczonych i niedopuszczonych do głosowania

Komisja powołana Zarządzeniem Nr 0050.312.2018 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 13 lipca 2018 roku do oceny projektów zadań zgłoszonych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Będzina w 2019 roku po przeprowadzeniu analizy zgłoszonych projektów zadań (56 projektów) oraz dodatkowych wyjaśnień i uzupełnień złożonych przez zgłaszających, podjęła decyzję o dopuszczeniu do głosowania następujących projektów zadań:

 1. PUNKT INFORMACJI TURYSTYCZNEJ
  lokalizacja: dworzec PKP Będzin Miasto
 2. FILM DOKUMENTALNY PT. "GAYGA - BIOGRAFIA"
  lokalizacja: Będzin, Warszawa, Katowice (miejsca zdjęć)
 3. MUSICAL "KRĘGI ŻYCIA"
  lokalizacja: Teatr Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie
 4. KONCERT NA DWORCU W BĘDZINIE
  lokalizacja: teren zamknięty przy dworcu PKP Będzin Miasto - wejście z lewej strony obok budynku od strony placu Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej
 5. PLENEROWA WYSTAWA ZDJĘĆ DAWNEGO BĘDZINA W ŚRÓDMIEŚCIU
  lokalizacja: śródmieście, centrum miasta ul. Małachowskiego (deptak), Plac 3 Maja, plac Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej. Lokalizacje mają charakter orientacyjny i mogą być rozpatrywane opcjonalnie
 6. BĘDZIŃSKA AKADEMIA ODKRYWCY I WYNALAZCZOŚCI
  lokalizacja: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Będzinie, plac prof. Włodzimierza Wójcika 1
 7. PROMOCJA CZYTELNICTWA: ORGANIZACJA SPOTKAŃ Z PISARZAMI I ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH
  lokalizacja: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Będzinie, plac prof. Włodzimierza Wójcika 1
 8. FESTIWAL ZUMBA & FITNESS - BICIE REKORDU GUINNESSA
  lokalizacja: Będzin, park Syberka/ w przypadku niepogody SP 13
 9. ART FASHION PALACE - FESTIWAL MODY I DESIGNU
  lokalizacja: Pałac Mieroszewskich w Będzinie
 10. STREETART - MIEJSKA GALERIA SZTUKI
  lokalizacja: Będzin
 11. NOWA ARANŻACJA ZIELENI - SKWER PRZY ULICY PARTYZANTÓW U WYLOTU ULICY ARMII KRAJOWEJ ORAZ OBSADZENIE UL. MIEROSZEWSKICH
  lokalizacja: ulica Partyzantów na wysokości pawilonu usługowego, u wylotu Armii Krajowej
 12. ODNOWIENIE ZIELENI WRAZ Z ZAMONTOWANIEM NOWYCH ŁAWEK I KOSZY NA TERENIE PARKU PRZYJAŹNI POLSKO - WĘGIERSKIEJ W BĘDZINIE
  lokalizacja: teren parku znajduje się pomiędzy ulicami Hanryka Rutkowskiego, Rewolucjonistów i drogą krajową DK-86. Działki geodezyjne nr 14 k.m. 30 oraz 2 k.m. 29 obręb Będzin
 13. ZIELONY BĘDZIN DLA POKOLEŃ
  lokalizacja: 1. starorzecze Przemszy Brzozowica - plaża, 2. Pałac Mieroszewskich, 3. tereny dzielnicy Warpie od strony 1 Maja i ulicy Sienkiewicza, skwer- okolice dawnych koszar.  Alternatywne lokalizacje usytuowania altany baśniowej: 1. ul. Przechodnia w Grodźcu, 2. ul. M. Konopnickiej w parku, 3. ul. Żwirki i Wigury
 14. WALKA ZE SMOGIEM
  lokalizacja: Będzin
 15. REMONT CHODNIKA PRZY ULICY ARMII KRAJOWEJ
  lokalizacja: ulica Armii Krajowej
 16. BEZPIECZNA OKOLICA - MONITORING NA TERENIE FILII OŚRODKA KULTURY W GRODŹCU
  lokalizacja: 42-506 Będzin, Plac Skarbińskich 1/ul. Przechodnia filia Ośrodka Kultury w Grodźcu
 17. REMONT PARKINGU PRZY ULICY ENERGETYCZNEJ
  lokalizacja: Będzin, ul. Energetyczna
 18. REMONT CHODNIKA - UL. SIEMOŃSKA
  lokalizacja: Będzin, ul. Siemońska
 19. BUDOWA PARKINGU PRZY UL. 1 MAJA
  lokalizacja: ul. 1 Maja Będzin
 20. STREFA PSIEJ AKTYWNOŚCI - PLAC ZABAW I WYBIEG DLA PSÓW. STWORZENIE MIEJSKIEGO WYBIEGU DLA PSÓW Z PRZESZKODAMI DO TRESURY I ZABAWY
  lokalizacja: Grodziec
 21. SYSTEM STOJAKÓW ROWEROWYCH ZLOKALIZOWANY PRZY MIEJSKICH PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH
  lokalizacja: miasto Będzin - placówki oświatowe
 22. BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ NA TRASIE NIEISTNIEJĄCEJ LINII TRAMWAJOWEJ W BĘDZINIE - GRODŹCU
  lokalizacja: Będzin, dzielnica Grodziec - nieistniejąca linia tramwajowa działki 6217, 6219/2, 4050/2
 23. WYMIANA NAWIERZCHNI NA ISTNIEJĄCYM PLACU ZABAW NA TWORZYWO SZTUCZNE - JEDNOLITĄ POLIURETANOWĄ TYPU SAFEPLAY ORAZ WYMIANA I DOMONTOWANIE URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH
  lokalizacja:plac zabaw w rejonie ulicy Kosibowicza
 24. BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GARAŻY
  lokalizacja: Będzin - Łagisza ul. Kolorowa
 25. MONTAŻ STOJAKÓW NA ROWERY
  lokalizacja: lokalizacja obejmuje kilkanaście publicznych miejsc w różnych częściach miasta. Proponowane miejsca lokalizacji: pasaż handlowy w rejonie ul. Sznajdera, Urząd Pocztowy przy ul. Zwycięstwa, pawilon handlowy przy ul. Zwycięstwa, zespół sklepów w rejonie budynku Zwycięstwa 20, zespół sklepów przy ul. Skalskiego, zespół sklepów przy ul. Śmigielskiego, plac targowy przy ulicy Modrzejowskiej, rejon budynku Piłsudskiego 20, budynek policji przy ul. Bema, Urząd Pocztowy przy ul. Krasickiego, Teatr Dzieci Zagłębia, Pałac Mieroszewskich/park gzichowski, targowisko przy ulicy Gzichowskiej, dworzez kolejowy Będzin Miasto przy wejściu do siedziby straży miejskiej i przy wejściu od strony ul. Sienkiewicza, rejon przystanku autobusowego "Będzin 11 Listopada", skrzyżowanie ul. 1 Maja i al. Kołłątaja, zespół sklepów przy ul. Andersa
 26. UTWORZENIE PLACU ZABAW NA OSIEDLU NAMIARKOWA
  lokalizacja: ul. Namiarkowa - róg Niecałej
 27. BUDOWA DROGI DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW W POBLIŻU GIMNAZJUM NR 1
  lokalizacja: tereny zielone znajdujące się między gimnazjum przy ul. Sportowej a rondem (tzw. "nerką")
 28. PODŁOGA W HALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 IM. NOBLISTÓW POLSKICH W BĘDZINIE
  lokalizacja: hala sportowa, 42-504 Będzin, UL. Jedności 38
 29. BUDOWA PARKINGU
  lokalizacja: parking zlokalizowany na działce nr 33/14 w rejonie bloku przy ul. Szymborskiej
 30. BUDOWA CHODNIKA
  lokalizacja: ul. Koszelew od nr 21 do nr 13
 31. PARKING
  lokalizacja: z boku przy ul. Zwycięstwa 26 (obok śmietnika)
 32. BUDOWA PARKINGU NA OSIEDLU GÓRKI MAŁOBĄDZKIE PRZY SKRZYŻOWANIU ULIC SIERŻANTA GRZEGORZA ZAŁOGI I ROLNICZEJ
  lokalizacja: osiedle Górki Małobądzkie przy skrzyżowaniu ulic Sierżanta Grzegorza Załogi i Rolniczej
 33. BUDOWA BOISK DO SIATKÓWKI PLAŻOWEJ ORAZ DO STREETBALL
  lokalizacja: Będzin, ul. Kolorowa (działka nr 1162/43 k.m.3 obręb Łagisza)
 34. BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO
  lokalizacja: Będzin, ul. Żytnia
 35. WYMIANA OGRODZENIA WRAZ Z DOPOSAŻENIEM PLACU ZABAW
  lokalizacja: ul. TRaugutta 1A, Będzin (teren Przedszkola Miejskiego nr 14)
 36. BEZPIECZNY BĘDZIN - DOBRZE WYPOSAŻONA STRAŻ POŻARNA GWARANCJĄ MOJEGO BEZPIECZEŃSTWA
  lokalizacja: Ochotnicza Straż Pożarna "Grodziec", 42-506 Będzin, ul. Czesława Miłosza 28
 37. BUDOWA DROGI DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW W OBREBIE PARKU NA DOLNEJ SYBERCE
  lokalizacja: park na Dolnej Syberce, bezpośrednio obok przejścia podziemnego przy przystanku tramwajowym "Będzin Rondo"
 38. REMONT ULICY POŁUDNIOWEJ
  lokalizacja: Będzin. ul. Południowa
 39. SYSTEM PARKINGÓW DLA ROWERÓW NA TERENIE MIASTA BĘDZINA - PARKINGI ROWEROWE DLA BĘDZINA
  lokalizacja: teren miasta Będzina. Lokalizacja wiat rowerowych: ul. 11 Listopada UM Będzin, ul. Sportowa stadion OSiR, ul. Powstańców Śląskich Młodzieżowy Dom Kultury,  Os. Zamkowe Strefa Aktywności Rodzinnej, ul. Brzozowicka plaża miejska, os. Warpie Strefa Aktywności Rodzinnej, ul. Kijowska Strefa Aktywności Rodzinnej, ul. Konopnickiej Strefa Aktywności Rodzinnej, ul. Kijowska stadion RKS Grodziec, ul . Słowackiego filia nr 5 MiPBP
 40. BUDOWA PLACU ZABAW DLA DZIECI
  lokalizacja: Przedszkole Miejskie nr 9 im. Wandy Chotomskiej, ul. Ignacego Krsickiego 6, 42-500 Będzin
 41. REMONT ODCINKA UL.OSIEDLOWEJ OD UL. WRÓBLEWSKIEGO
  lokalizacja: Będzin Gordziec, ul. Osiedlowa
 42. BĘDZIŃSKI ROWER MIEJSKI - URUCHOMIENIE SIECI WYPOŻYCZALNI MIEJSKICH ROWERÓW. PROJEKT PILOTAŻOWY NA JEDEN ROK
  lokalizacja: 1. Będzin śródmieście, 2. Będzin osiedle Syberka, 3. Będzin osiedle Warpie
 43. AKTYWNE PRZEJŚCIA W BĘDZINIE - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA PIESZYCH
  lokalizacja: wybrane lokalizacje np. Krakowska, Sznajdera, Konopnickiej, Krośnieńska, 11 Listopada
 44. INWESTYCJE REMONTOWO-MODERNIZACYJNE ORAZ ZAKUP SPRZĘTU SPECJALISTYCZNGO DLA JEDNOSTKI OSP ŁAGISZA
  lokalizacja: ul. Pokoju 44, 42-504 Będzin
 45. OŚWIETLENIE GÓRY ŚW. DOROTY W GRODŹCU ORAZ URZĄDZENIE MIEJSC DO ODPOCZYNKU I RELAKSU NA GÓRZE ŚW. DOROTY W GRODŹCU
  lokalizacja: Góra św. Doroty w Grodźcu, ul. Chopina
 46. BUDOWA PLACU ZABAW NA TERENIE BYŁEGO BOISKA DO PIŁKI RĘCZNEJ PRZY PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 11 W BĘDZINIE
  lokalizacja: Przedszkole Miejskie nr 11 w Będzinie
 47. BUDOWA KOMPLEKSU ŚCIANEK WSPINACZKOWYCH NA WOLNYM POWIETRZU
  lokalizacja: okolice parku Dolna Syberka

Komisja podjęła decyzję o niedopuszczeniu do głosowania następujących projektów zadań:

 1. PROJEKT GLOBALNEJ PROMOCJI PRODUKTU I USŁUGI
  LOKALIZACJA: CAŁY ŚWIAT A NAWET WSZECHŚWIAT PRZEZ UDZIELENIE PRAW AUTORSKICH PRODUCENTOM PRODUKTÓW I USŁUGODAWCOM I ARTYSTOM
  Uzasadnienie:
  Wniosek nie spełnia wymogu formalnego wynikającego z § 3 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 Uchwały Nr XLVI/407/2018 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego Miasta Będzina, ponieważ nie wpisuje się w zadania własne gminy Będzin oraz nie zawiera rzetelnej kalkulacji kosztów realizacji zadania i rzetelnej kalkulacji rocznych kosztów utrzymania.
 2. BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZENIAMI DO DANEJ POSESJI (TO JEST OKOŁO 200 M) PRZY UL. CZESŁAWA MIŁOSZA (DAWNA MARCELEGO NOWOTKI) W BĘDZINIE - GRODŹCU
  LOKALIZACJA: BĘDZIN GRODZIEC, UL. MIŁOSZA
  Uzasadnienie:
  Wniosek nie spełnia wymogu formalnego wynikającego z § 3 ust. 1 pkt 2, pkt 3 oraz ust. 2 Uchwały Nr XLVI/407/2018 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego Miasta Będzina, ponieważ nie zawiera sporządzonej w sposób rzetelny kalkulacji kosztów realizacji zadania oraz kalkulacji rocznych kosztów utrzymania. Zgodnie ze wskazaniem wnioskodawcy, Miasto zwróciło się do MPWiK Sp. z o.o. o określenie kosztów realizacji zadania. Z otrzymanej informacji wynika, iż spółka MPWiK posiada opracowaną dokumentację projektową na powyższe zadanie, a koszty jego realizacji wynoszą 165.000,00 zł, bez uwzględnienia kosztów renowacji nawierzchni, które szacunkowo stanowią około 40% kosztów realizacji robót montażowych. Należy także zwrócić uwagę, iż zadanie to jest zaplanowane do realizacji przez MPWiK w roku 2020.
 3. BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ
  LOKALIZACJA: DOKOŃCZENIE ŚCIEŻKI ROWEROWEJ OD UL. ORKANA DO UL. GZICHOWSKIEJ
  Uzasadnienie:
  Wniosek nie spełnia wymogu formalnego wynikającego z § 3 ust. 1 pkt 2, pkt 3 oraz ust. 2 Uchwały Nr XLVI/407/2018 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego Miasta Będzina, ponieważ nie zawiera sporządzonej w sposób rzetelny kalkulacji kosztów realizacji zadania oraz kalkulacji rocznych kosztów utrzymania. Przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji na formularzu w pkt 3 jest bardzo uproszczona, nie obejmuje prac projektowych, a przede wszystkim zgodnie z tą kalkulacją szacowane koszty zadania przekraczają kilkukrotnie wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego: 1 500 mb x 2 m szer x 150,00 zł / m2 = 450 000,00 zł. W związku z powyższym, wnioskodawca został poproszony o złożenie wyjaśnień / zmian w zakresie doprowadzenia projektu do zgodności z wymogami formalnymi. Wnioskodawca nie złożył w wymaganym terminie żadnych wyjaśnień / uzupełnień.
 4. BUDOWA PERONÓW NA PRZYSTANKACH TRAMWAJOWYCH W NASZYM MIEŚCIE BĘDZINIE
  LOKALIZACJA: NA PRZYSTANKACH - MAŁACHOWSKIEGO, ZAMEK, RONDO (OD STRONY SOSNOWCA), CZELADZKA (KIERUNEK CZELADŹ), MUZEUM (KIERUNEK ZAJEZDNIA) ORAZ POZOSTAŁE
  Uzasadnienie:
  Wniosek nie spełnia wymogu formalnego wynikającego z § 3 ust. 1 pkt 1 Uchwały Nr XLVI/407/2018 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego Miasta Będzina, ponieważ nie dotyczy realizacji zadania własnego gminy.
 5. MONTAŻ SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA PRZEJŚCIU DLA PIESZYCH NA ALEI KOŁŁĄTAJA
  LOKALIZACJA: ALEJA KOŁŁĄTAJA (DROGA WOJEWÓDZKA NR 910) PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH NA WYSOKOŚCI SKRZYŻOWANIA Z ULICĄ STASZICA
  Uzasadnienie:
  Wniosek nie spełnia wymogu formalnego wynikającego z § 3 ust. 1 pkt 1 Uchwały Nr XLVI/407/2018 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego Miasta Będzina, ponieważ nie dotyczy bezpośrednio realizacji zadań własnych gminy. Ustawowy obowiązek realizacji takiego zadania spoczywa na zarządcy drogi, którym jest Zarząd Dróg Wojewódzkich.
  Realizacja zadania możliwa jest wyłącznie po zawarciu stosownego porozumienia pomiędzy gminą Będzin a Zarządem Dróg Wojewódzkich.
  Inicjatywa dotycząca montażu sygnalizacji świetlnej we wskazanej we wniosku lokalizacji oraz deklaracja partycypacji finansowej gminy Będzin została już przedłożona do zarządcy drogi. Jednakże, z uwagi na uwarunkowania prawne, sama procedura realizacji zadania jest niemożliwa do wykonania w ciągu jednego roku budżetowego. Tym samym wykluczone jest jego przeprowadzenie w ramach procedury budżetu obywatelskiego, który zakłada, iż projekt powinien dotyczyć zadań własnych gminy Będzin o okresie realizacji zamykającym się w ramach jednego roku budżetowego (§ 3 ust. 1 pkt 1 ww. uchwały). Ponadto realny koszt realizacji powyższego zadania zdecydowanie przewyższa wydatki założone przez wnioskodawcę.
  Zgodnie z informacjami przekazanymi przez ZDW w Katowicach została wszczęta procedura dla wyłonienia wykonawcy "Analizy zasadności budowy wzbudzanej sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez DW 910 w rejonie skrzyżowania z ul. Staszica w m. Będzin"
 6. PLAC ZABAW DLA DZIECI ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI
  LOKALIZACJA: PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5 IM. KRÓLA MACIUSIA PIERWSZEGO
  Uzasadnienie:
  Wnioskodawca nie złożył wymaganych wyjaśnień i uzupełnień do wniosku.
 7. REWITALIZACJA TERENU WOKÓŁ "ŻABIOKA" - BUDOWA MOSTKA NA ODPŁYWIE
  LOKALIZACJA: BĘDZIN - TULIPANÓW/JAŚMINOWA
  Uzasadnienie:
  Wnioskodawca po weryfikacji własności działek (własność prywatna), na których zgłoszony projekt miałby zostać zrealizowany, złożył pisemną rezygnację z możliwości dokonania uzupełnień i wyjaśnień do projektu.
 8. WYDARZENIE KULTURALNE "OGRÓD SZTUKI"
  LOKALIZACJA: PAŁAC MIEROSZEWSKICH - WNĘTRZA I OGRÓD PRZYPAŁACOWY
  Uzasadnienie:
  Wnioskodawca złożył pisemną prośbę o wycofanie złożonego wniosku.
 9. WYBIEG DLA PSÓW
  LOKALIZACJA: OSIEDLE ZAMKOWE, UL. KRÓLOWEJ JADWIGI
  Uzasadnienie:
  Trwa procedura przetargowa na sprzedaż wskazanego przez wnioskodawcę terenu, który miałby zostać przeznaczony na wybieg dla psów. Termin przetargu został zaplanowany na 5.09.2018 r.

Wyślij link mailem
 • Pdf
 • Drukuj
 • Powrót
 • Wypowiedz się
Wybierz Promowaną stronę 1" 1
Wybierz Promowaną stronę 2" 2
Wybierz Promowaną stronę 3" 3
Wybierz Promowaną stronę 4" 4
Wybierz Promowaną stronę 5" 5
Baner COVID-19 Bieżące informacje - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Ograniczenie niskiej emisji w Będzinie - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner e-Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Będziński Program Wsparcia Młodych Przedsiębiorców - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Ochrona powietrza - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Ostrzeżenia meteorologiczne - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Panorama z Wieży Ciśnień - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Przewodnik Turysty - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Aktualności Będzińskie - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Drogi gminne - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Projekty realizowane w ramach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Zadania dofinansowane z budżetu państwa - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Stypendia sportowe Miasta Będzina 2019
Baner Budżet Obywatelski - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner oze - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Zmieniamy Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Będziński Uniwersytet Trzeciego Wieku
Baner Będzińska Akademia Małego Odkrywcy
Baner Programy mieszkaniowe
Baner MKS Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner gospodarka odpadami - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Wybory na Prezydenta RP 2020 - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Śląska Karta Usług Publicznych - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Program rewitalizacji - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Bawialnia - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Szkoła Świadomego Planowania Przestrrzennego - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Termomodernizacja SP11
Baner Pomagamy - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Bezpieczny Będzin
Baner Numery alarmowe - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Rozlicz PIT - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna