Baner podziemia
Baner Będzin - strona główna
logo

Kontakt

Urząd Miejski ul. 11 Listopada 20
42-500 Będzin
tel. (+48 32) 267-70-41 do 44,

fax(+48 32) 267-91-09,
e-mail:um@um.bedzin.pl  (wysyłane na ten adres niezamówione przez Urząd Miejski w Będzinie oferty i reklamy będą usuwane)


Sprawy dotyczące strony internetowej miasta prosimy kierować na adres mailowy: webmaster@um.bedzin.pl

CENTRALA URZĘDU:

tel. 32 267-70-41 do 44


SEKRETARIAT PREZYDENTA:

tel. bezp. 32 267-79-12, 32 267-37-20, 32 267-92-30


Stanowisko ds. Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego:
tel. 32 267-91-03

Audytor Wewnętrzny
tel. 32 267-91-94

WYDZIAŁ GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ:
tel. 32 267-91-36

WYDZIAŁ POZYSKIWANIA FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH:
tel. 32 267-91-82

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI:
tel. 32 267-91-50

WYDZIAŁ KSIĘGOWO-BUDŻETOWY:
skarbnik 32 267-91-11

 • Referat Budżetu tel. 32 267-92-02
 • Referat Finansowy tel. 32 267-91-10
 • Referat Podatków i Windykacji tel. 32 267-91-45

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI KOMUNALNEJ
tel. 32 267-91-56

 • Referat Gospodarki Odpadami tel. 32 267-91-20

WYDZIAŁ INWESTYCJI:
tel. 32 267-91-64, 32 267-92-03, 32 267-92-23

WYDZIAŁ OŚWIATY:
tel. 32 267-92-10

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY:
tel. 32 267-92-25

REFERAT INFORMATYKI:
tel. 32 267-91-47


WYDZIAŁ PROMOCJI, KULTURY, SPORTU I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ:
tel. 32 267-91-32


WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ I DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:
tel. 32 267-92-46

 • działalność gospodarcza, tel. 32 267-91-28

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH, WOJSKOWYCH I EWIDENCJI LUDNOŚCI:

 • NACZELNIK WYDZIAŁU - pokój nr 27 (parter)
  telefon bezpośredni – 32 267-91-25,
  telefon centrali urzędu – 32 267-70-41 do 4 wewn. 125
  e-mail: wso@um.bedzin.pl
 • PROWADZENIE POSTĘPOWAŃ W SPRAWIE ZAMELDOWANIA LUB WYMELDOWANIA W TRYBIE DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH - pokój 27 (parter)
  telefon bezpośredni – 32 267-91-25,
  telefon centrali urzędu – 32 267-70-41 do 4 wewn. 125
  e-mail: wso@um.bedzin.pl
 • PROWADZENIE POSTĘPOWAŃ O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ - pokój 27 (parter)
  telefon bezpośredni – 32 267-91-25,
  telefon centrali urzędu – 32 267-70-41 do 4 wewn. 125
  e-mail: wso@um.bedzin.pl
 • SPRAWY WOJSKOWE - pokój 27 (parter)
  telefon bezpośredni – 32 267-91-25,
  telefon centrali urzędu – 32 267-70-41 do 4 wewn. 125
  e-mail: wso@um.bedzin.pl
 • EWIDENCJA LUDNOŚCI - pokój 21 (parter)
  telefon bezpośredni – 32 267-91-27, 32 267-92-11,
  telefon centrali urzędu – 32 267-70-41 do 4 wewn. 211
 • DOWODY OSOBISTE - pokój 23 i 24 (parter)
  telefon bezpośredni –32 267-91-26, 0 32 267-92-09
  telefon centrali urzędu – 32 267-70-41 do 4 wewn. 209
 • UDOSTĘPNIANIE DANYCH Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW I REJESTRU PESEL - pokój 27 (parter)
  telefon bezpośredni – 32 267-91-25, 0 32 267-92-33
  telefon centrali urzędu – 32 267-70-41 do 4 wewn. 233, 125
 • UDOSTĘPNIANIE DANYCH Z REJESTRU DOWODÓW OSOBISTYCH ORAZ Z DOKUMENTACJI ZWIĄZANEJ Z DOWODAMI OSOBISTYMI - pokój 24 lub 27 (parter)
  telefon bezpośredni – 32 267-91-26, 0 32 267-92-09
  telefon centrali urzędu – 32 267-70-41 do 4 wewn. 209


BIURO OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH:
tel. 32 267-92-08

BIURO RADY MIEJSKIEJ:
tel. 32 267-91-35, 32 267-91-84

BIURO ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO:
tel. 32 267-92-49, tel. fax  32 267-91-31

OŚRODEK DYSPOZYCYJNY PREZYDENTA:
tel. fax. 32 267-37-16, tel. 32 267-92-19


BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH:
tel. 32 267-92-38, fax 32 267-91-34


STRAŻ MIEJSKA:
tel. bezp. 32 710-46-90
tel. kom. 517-493-208
tel. fax 32 710-46-88       

URZĄD STANU CYWILNEGO:
tel. 32 267-91-30, fax 32 267-92-40

Wyślij link mailem
 • Pdf
 • Drukuj
 • Powrót
 • Wypowiedz się
Wybierz Promowaną stronę 1" 1
Wybierz Promowaną stronę 2" 2
Wybierz Promowaną stronę 3" 3
Wybierz Promowaną stronę 4" 4
Wybierz Promowaną stronę 5" 5
Baner COVID-19 Bieżące informacje - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Ograniczenie niskiej emisji w Będzinie - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner e-Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Będziński Program Wsparcia Młodych Przedsiębiorców - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Ochrona powietrza - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Ostrzeżenia meteorologiczne - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Panorama z Wieży Ciśnień - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Przewodnik Turysty - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Aktualności Będzińskie - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Drogi gminne - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Projekty realizowane w ramach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Stypendia sportowe Miasta Będzina 2019
Baner Budżet Obywatelski - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner oze - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Zmieniamy Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Będziński Uniwersytet Trzeciego Wieku
Baner Będzińska Akademia Małego Odkrywcy
Baner Programy mieszkaniowe
Baner MKS Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner gospodarka odpadami - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Wybory na Prezydenta RP 2020 - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Śląska Karta Usług Publicznych - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Program rewitalizacji - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Bawialnia - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Szkoła Świadomego Planowania Przestrrzennego - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Termomodernizacja SP11
Baner Pomagamy - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Bezpieczny Będzin
Baner Numery alarmowe - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Rozlicz PIT - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna