Baner Będzin - strona główna
logo

Zestawienie projektów dopuszczonych i niedopuszczonych do głosowania w ramach procedury budżetu obywatelskiego na 2021 rok

 

Komisja powołana Zarządzeniem Nr 0050.181.2020 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 17.06.2020 roku do oceny projektów zadań zgłoszonych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Będzina w 2021 roku, po przeprowadzeniu analizy zgłoszonych projektów zadań oraz dodatkowych wyjaśnień i uzupełnień złożonych przez zgłaszających, podjęła decyzję o dopuszczeniu i niedopuszczeniu do głosowania następujących projektów zadań:

l.p. Nr sprawy Nazwa zadania Lokalizacja Decyzja komisji o
dopuszczeniu/ 
niedopuszczeniu
projektu do głosowania
Uzasadnienie decyzji o
niedopuszczeniu projektu 
do
głosowania
1 WPKSiKS.0008.6.2020 Remont chodnika przy ulicy Paryskiej w Będzinie - etap II Będzin, ul. Paryska DOPUSZCZONY
DO GŁOSOWANIA
 
2 WPKSiKS.0008.7.2020 Budowa nowych miejsc parkingowych w rejonie ul. Kolejowej 14,16,18,20 i 24 Będzin, ul. Kolejowa (działka nr 20/2, nr 166/20) DOPUSZCZONY
DO GŁOSOWANIA
 
3 WPKSiKS.0008.8.2020 Remont chodnika w ciągu ul. 1 Maja w Będzinie Będzin, ul. 1 Maja od ul. Pileckiego do Apteki DOPUSZCZONY
DO GŁOSOWANIA
 
4 WPKSiKS.0008.9.2020 Modernizacja - powiększenie parkingu Będzin, ul. Bilika 1 DOPUSZCZONY
DO GŁOSOWANIA
 
5 WPKSiKS.0008.10.2020 Zmiana nawierzchni na boiskach sportowych przy Szkole Podstawowej nr 9 Będzin, ul. Jedności 38,przy Szkole Podstawowej nr 9 im. Noblistów Polskich DOPUSZCZONY
DO GŁOSOWANIA
 
6 WPKSiKS.0008.11.2020 Poprawa funkcjonalności boisk sportowych cz. II Będzin – Grodziec, ul. Kijowska 2A DOPUSZCZONY
DO GŁOSOWANIA
 
7 WPKSiKS.0008.12.2020 Odnowienie zieleni wraz z zamontowaniem nowych ławek i koszy na terenie parku Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w Będzinie Będzin, teren parku znajduje się pomiędzy ulicami Henryka Rutkowskiego, Rewolucjonistów i drogą krajową DK-86. Działki geodezyjne nr 14 k.m. 30 oraz 2 k.m. 29 obręb Będzin DOPUSZCZONY
DO GŁOSOWANIA
 
8 WPKSiKS.0008.13.2020 Ogrodzenie terenu Przedszkola Miejskiego nr 5 Będzin, ul. Zwycięstwa 21 DOPUSZCZONY
DO GŁOSOWANIA
 
9 WPKSiKS.0008.14.2020 Wymiana nawierzchni boiska do piłki nożnej znajdującego się przy Szkole Podstawowej nr 9 w Będzinie - Łagiszy Będzin, ul. Jedności 38 DOPUSZCZONY
DO GŁOSOWANIA
 
10 WPKSiKS.0008.15.2020 Remont chodnika przy ulicy Rycerskiej Będzin, ul. Rycerska DOPUSZCZONY
DO GŁOSOWANIA
 
11 WPKSiKS.0008.16.2020 Bezpieczne ulice Ksawery Będzin, ul. Siemońska NIEDOPUSZCZONY
DO GŁOSOWANIA
Wniosek nie spełnia wymogu formalnego wynikającego z § 3 ust. 1 pkt 1 Uchwały Nr XLVI/407/2018 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego Miasta Będzina, ponieważ część wskazanego przez Wnioskodawcę terenu, na którym miałby być realizowany projekt, nie stanowi własności gminy Będzin.
12 WPKSiKS.0008.17.2020 Remont placu zabaw - wymiana istniejącej nawierzchni oraz urządzeń znajdujących się na placu zabaw w rejonie ul. dr. Kosibowicza w Będzinie Będzin, plac zabaw znajdujący się w rejonie ul. dr. Kosibowicza DOPUSZCZONY
DO GŁOSOWANIA
 
13 WPKSiKS.0008.18.2020 Patio Seniora Będzin, plac Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej 3 DOPUSZCZONY
DO GŁOSOWANIA
 
14 WPKSiKS.0008.19.2020 Budowa miniboiska do piłki nożnej oraz pokrycie miejsc przy istniejących urządzeniach zabawowych tzw. bezpieczną nawierzchnią Będzin, ul. Traugutta 1a, teren Przedszkola Miejskiego nr 14 DOPUSZCZONY
DO GŁOSOWANIA
 
15 WPKSiKS.0008.20.2020 Montaż stojaków na rowery Istotne z punktu widzenia ruchu rowerowego miejsca w mieście.Proponowane miejsca lokalizacji stojaków wraz z ich liczbą:1. Pasaż handlowy w rejonie ul. Sznajdera – 3 stojaki,2. Urząd pocztowy przy ul. Zwycięstwa – 2 stojaki,3. Pawilon handlowy przy ul. Zwycięstwa – 2 stojaki,4. Zespół sklepów w rejonie budynku Zwycięstwa 20 – 2 stojaki,5. Zespół sklepów przy ul. Skalskiego – 2 stojaki,6. Zespół sklepów przy ul. Śmigielskiego – 2 stojaki,7. Plac targowy przy ul. Modrzejowskiej – 3 stojaki, 8. Rejon budynku Piłsudskiego 20 – 2 stojaki, 9. Budynek Policji przy ul. Bema – 2 stojaki,10. Urząd pocztowy przy ul. Krasickiego – 2 stojaki,11. Teatr Dzieci Zagłębia – 2 stojaki,12. Pałac Mieroszewskich/Park Gzichowski – 3 stojaki,13. Targowisko przy ul. Gzichowskiej – 5 stojaków, 14. Dworzec kolejowy Będzin Miasto, przy wejściu od strony ul. Sienkiewicza - 3 stojaki, 15. Rejon przystanku autobusowego „Będzin 11 Listopada” - 2 stojaki,16. Zespół sklepów przy ul. Andersa – 2 stojaki,17. Rejon przystanku autobusowego „Będzin stadion” - 2 stojaki,18. Skrzyżowanie ul. 1 Maja i al. Kołłątaja - 2 stojaki. DOPUSZCZONY
DO GŁOSOWANIA
 
16 WPKSiKS.0008.21.2020 Parking przy ulicy Kolejowej – na wysokości bloków 21D i 21E przy ulicy Cynkowej Będzin, pas ziemi pomiędzy ulicą Kolejową a blokami przy ulicy Cynkowej 21D i 21E w Będzinie (działka 158/22 – właściciel: Skarb Państwa, użytkowanie wieczyste: Gmina Będzin) DOPUSZCZONY
DO GŁOSOWANIA
 
17 WPKSiKS.0008.22.2020 EduOgród – projekt edukacyjno-rekreacyjny; strefa nauki i zabawy Będzin, obszar zieleni znajdujący się na terenie Szkoły Podstawowej nr 10 im. Armii Krajowej w Będzinie, położony od strony północnej budynku, przy ul. Sportowej 2. Teren graniczy z sezonowymi: lodowiskiem lub boiskami do siatkówki plażowej udostępnianymi przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Będzinie DOPUSZCZONY
DO GŁOSOWANIA
 
18 WPKSiKS.0008.23.2020 Dobry ratownik to dobrze wyposażony ratownik – OSP Łagisza Będzin, ul. Pokoju 44 DOPUSZCZONY
DO GŁOSOWANIA
 
19 WPKSiKS.0008.24.2020 Plac zabaw dla dzieci na os. Namiarkowa Będzin, os. Namiarkowa, dz. 43/1 i 43/2 DOPUSZCZONY
DO GŁOSOWANIA
 
20 WPKSiKS.0008.25.2020 Wymiana ogrodzenia terenu Przedszkola Miejskiego nr 12 w Będzinie - Łagiszy Będzin, ul. Radosna 8A DOPUSZCZONY
DO GŁOSOWANIA
 
21 WPKSiKS.0008.26.2020 Ochotnicza Straż Pożarna na miarę XXI wieku Będzin, ul. Czesława Miłosza 28, Ochotnicza Straż Pożarna „Grodziec” w Będzinie DOPUSZCZONY
DO GŁOSOWANIA
 
22 WPKSiKS.0008.27.2020 Doposażenie placu zabaw na Plaży Miejskiej w Będzinie Będzin, ul Brzozowicka, plaża miejska DOPUSZCZONY
DO GŁOSOWANIA
 
23 WPKSiKS.0008.28.2020 Łąka kwietna na Plaży Miejskiej oraz nasadzenia drzew na Plaży Miejskiej Będzin, ul. Brzozowicka, działka o nr ewidencyjnym 38 k.m. 8; 71/1 k.m.7,72 k.m.7,61/5 k.m.7 DOPUSZCZONY
DO GŁOSOWANIA
 
24 WPKSiKS.0008.29.2020 Rampa na skatepark Będzin, ul. Sportowa 4a DOPUSZCZONY
DO GŁOSOWANIA
 
Wyślij link mailem
  • Pdf
  • Drukuj
  • Powrót
  • Wypowiedz się
Wybierz Promowaną stronę 1" 1
Wybierz Promowaną stronę 2" 2
Wybierz Promowaną stronę 3" 3
Wybierz Promowaną stronę 4" 4
Wybierz Promowaną stronę 5" 5
Baner COVID-19 Bieżące informacje - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Ograniczenie niskiej emisji w Będzinie - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner e-Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Będziński Program Wsparcia Młodych Przedsiębiorców - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Ochrona powietrza - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Ostrzeżenia meteorologiczne - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Panorama z Wieży Ciśnień - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Przewodnik Turysty - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Aktualności Będzińskie - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Drogi gminne - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Projekty realizowane w ramach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii  - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Zadania dofinansowane z budżetu państwa - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Stypendia sportowe Miasta Będzina 2019
Baner Budżet Obywatelski - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner oze - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Zmieniamy Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Będziński Uniwersytet Trzeciego Wieku
Baner Będzińska Akademia Małego Odkrywcy
Baner Programy mieszkaniowe
Baner MKS Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner gospodarka odpadami - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Wybory na Prezydenta RP 2020 - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Śląska Karta Usług Publicznych - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Program rewitalizacji - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Bawialnia - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Szkoła Świadomego Planowania Przestrrzennego - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Termomodernizacja SP11
Baner Pomagamy - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Bezpieczny Będzin
Baner Numery alarmowe - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Rozlicz PIT - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna