Baner Będzin - strona główna
logo

Zagospodarowanie bulwarów Czarnej Przemszy – odnowiona przestrzeń publiczna jednocząca ludzi, przyrodę i wydarzenia – Miasto Będzin

Ilustracja z logotypami: Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Śląskie, Unia Europejska

Projekt „Zagospodarowanie bulwarów Czarnej Przemszy – odnowiona przestrzeń publiczna jednocząca ludzi, przyrodę i wydarzenia – Miasto Będzin” przewiduje zagospodarowanie na cele społeczne, rekreacyjno-wypoczynkowe i kulturalne bulwarów rzeki Czarnej Przemszy w centrum Będzina, na odcinku od mostu w ul. Piłsudskiego, do mostu w al. Kołłątaja i obejmuje:

 • budowę forum miejskiego wraz ze stworzeniem przestrzeni do biesiadowania;
 • budowę strefy rekreacji z miejscem na siłownię terenową i plac zabaw dla dzieci;
 • budowę zatoki teatralnej ze sceną i widownią plenerową na skarpie rzeki;
 • remont kładki pieszej zlokalizowanej przy projektowanym amfiteatrze;
 • budowę przystani wodnej z pomostem pływającym oraz wypożyczalnią sprzętu wodnego;
 • budowę kładki pieszej w miejscu mostu przeznaczonego do rozbiórki;
 • budowę utwardzonych ciągów komunikacyjnych dla pieszych i rowerzystów;
 • oczyszczenie i umocnienie brzegów rzeki;
 • budowę zielonego parkingu;
 • montaż elementów zagospodarowania terenu;
 • montaż oświetlenia terenu;
 • nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej.

Celem bezpośrednim projektu jest integracja społeczności lokalnej oraz poprawa jakości życia na obszarze rewitalizacji.

Cele pośrednie projektu to m.in.:

 • wykorzystanie dużego potencjału bulwarów rzeki Czarna Przemsza w centrum Będzina;
 • powstanie ogólnodostępnej, społecznie użytecznej przestrzeni publicznej o funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej, kulturalnej oraz integracyjnej;
 • stworzenie obszaru rekreacji i wypoczynku dla rodzin z dziećmi, młodzieży, seniorów oraz pozostałych grup społecznych i mieszkańców obszaru rewitalizacji;
 • przeciwdziałanie zjawiskom bierności zawodowej i wykluczenia społecznego poprzez stworzenie atrakcyjnej oferty spędzania czasu wolnego oraz organizację na zrewitalizowanym obszarze zajęć z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej;
 • większa integracja społeczna mieszkańców Śródmieścia dzięki możliwości organizacji na zrewitalizowanym terenie działań animacyjnych (edukacyjnych, sportowo-ruchowych, kulturalnych);
 • poprawa jakości życia mieszkańców miasta;
 • polepszenie wizerunku miasta.

Całkowita wartość projektu wynosi 4 740 581,11 zł natomiast dofinansowanie to kwota 3 565 422,55 zł, co stanowi 95% wydatków kwalifikowalnych (3 753 076,37 zł).

Wyślij link mailem
 • Pdf
 • Drukuj
 • Powrót
 • Wypowiedz się
Wybierz Promowaną stronę 1" 1
Wybierz Promowaną stronę 2" 2
Wybierz Promowaną stronę 3" 3
Wybierz Promowaną stronę 4" 4
Wybierz Promowaną stronę 5" 5
Baner COVID-19 Bieżące informacje - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Ograniczenie niskiej emisji w Będzinie - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner e-Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Będziński Program Wsparcia Młodych Przedsiębiorców - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Ochrona powietrza - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Ostrzeżenia meteorologiczne - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Panorama z Wieży Ciśnień - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Przewodnik Turysty - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Aktualności Będzińskie - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Drogi gminne - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Projekty realizowane w ramach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Zadania dofinansowane z budżetu państwa - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Stypendia sportowe Miasta Będzina 2019
Baner Budżet Obywatelski - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner oze - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Zmieniamy Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Będziński Uniwersytet Trzeciego Wieku
Baner Będzińska Akademia Małego Odkrywcy
Baner Programy mieszkaniowe
Baner MKS Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner gospodarka odpadami - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Wybory na Prezydenta RP 2020 - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Śląska Karta Usług Publicznych - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Program rewitalizacji - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Bawialnia - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Szkoła Świadomego Planowania Przestrrzennego - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Termomodernizacja SP11
Baner Pomagamy - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Bezpieczny Będzin
Baner Numery alarmowe - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Rozlicz PIT - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna