Baner zamek nocą
Baner Będzin - strona główna
Baner Będzin Portal Miejski

Zadbaj o bezpieczeństwo - zaproś kominiarza!

08
/
01
/
2019

Okres zimowy to czas zwiększonej ilości zaczadzeń i pożarów kominów. W związku z trwającym okresem grzewczym przypominamy właścicielom i zarządcom budynków o obowiązkach związanych z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych.

Komin będący bardzo istotnym elementem budynku, chociaż zajmującym tylko niewielką jego powierzchnię, może też być niezwykle groźny. Szczególnie w przypadku pożaru sadzy w nieczyszczonym, źle eksploatowanym kominie. Temperatura palącej się sadzy przekracza wówczas nawet 1000 stopni Celsjusza. A taki stan jest wielkim zagrożeniem dla mieszkańców.

Oprócz pożarów, nieprawidłowa eksploatacja przewodów kominowych grozi także zatruciem tlenkiem węgla, popularnie zwanym czadem.

Kominy - instalację dymową, spalinową oraz wentylazyjną należy poddawać okresowej kontroli oraz czyszczeniu przez uprawnionego kominiarza. Profesjonalna kontrola kominiarska to nie tylko formalność, lecz główna zasada bezpieczeństwa, zapobiegająca zczadzeniom, pożarom, spoełniając jeden z podstawowych warunków ubezpieczenia domu.

Regularne usuwanie zanieczyszczeń z przewodów kominowych przez wykwalifikowanego kominiarza zabezpiecza przed powstaniem pożaru sadzy w kominie.

plakat

Przepisy przeciwpożarowe nakazują w obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego obowiązkowe usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych w następujacych terminach:

  1. od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych - co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej
  2. od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt 1 - co najmniej raz na 3 miesiące
  3. od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 - co najmniej raz na 6 miesięcy
  4. z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jezeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.
Wyślij link mailem
  • Pdf
  • Drukuj
  • Powrót
  • Wypowiedz się