Baner podziemia
Baner Będzin - strona główna
Baner Będzin Portal Miejski

Trwa rekrutacja do Centrum Usług Społecznych

03
/
12
/
2018

Prezydent Miasta Będzina Łukasz Komoniewski zaprasza mieszkańców w wieku 60+ do skorzystania z oferty Centrum Usług Społecznych mieszczącego się w Będzinie przy ul. 1 Maja 2.

Znajdują się tam dwie formy wsparcia społecznego, tj. Klub Seniora dla 80 osób oraz Dzienny Dom Pomocy dla 30 podopiecznych.

Projekt skierowany jest do osób, które spełniają następujące warunki:

 • wiek 60+,
 • zamieszkujące Miasto Będzin - obszar rewitalizacji,
 • osoby niesamodzielne,
 • osoby, które ze względu na sytuację rodzinną wymagają wsparcia,
 • osoby niepełnosprawne,
 • osoby w trudnej sytuacji materialnej.

Zajęcia odbywające się w Centrum Usług Społecznych będą realizowane w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w Będzinie – wsparcie organizacji usług opiekuńczych na poziomie lokalnym’’ współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 -2020 dla osi priorytetowej IX. Włączenie społeczne, działania 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, poddziałania 9.2.1. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT ( Europejski Fundusz Społecznych).

Warunki uczestnictwa w projekcie zostały określone w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Centrum Usług Społecznych w Będzinie – wsparcie organizacji usług opiekuńczych na poziomie lokalnym”.

Nabór dokumentów rekrutacyjnych od chętnych uczestników potrwa do 31.12.2018. 

Osoby zainteresowane mogą składać dokumenty:

 • w Rejonach Opiekuńczych MOPS od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 -10.30 lub 14.30 – 15.30:
 1. Rejon Opiekuńczy Śródmieście 1 i Śródmieście 2 ul. 11 Listopada 4
 2. Rejon Opiekuńczy Zamkowe ul. Bursztynowa 11
 3. Rejon Opiekuńczy Grodziec ul. Barlickiego 16
 4. Rejon Opiekuńczy Ksawera ul. Siemońska 11
 5. Rejon Opiekuńczy Warpie ul. Witolda Pileckiego 9
 6. Rejon Opiekuńczy Syberka ul. Zwycięstwa 30
 7. Rejon Opiekuńczy Łagisza ul. Energetyczna 10
 • w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie ul. 11 Listopada 1, pokój nr 19 godzinach od 8:00 do 15:00.
 • w siedzibie Urzędu Miejskiego w Będzinie, ul. 11 Listopada 20 w Wydziale Polityki Społecznej i Działalności Gospodarczej pokój nr 5 w godzinach pracy urzędu.

Placówka przyczyni się do zwiększenia dostępności usług dla osób starszych i niesamodzielnych oraz wpłynie na poszerzenie oferty zajęć pozwalających na aktywną integrację seniorów.

Wyślij link mailem
 • Pdf
 • Drukuj
 • Powrót
 • Wypowiedz się