Baner podziemia
Baner Będzin - strona główna
logo

Zdalna Szkoła+ w Będzinie

12
/
06
/
2020

Miasto Będzin po raz drugi pozyskało środki unijne na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów i nauczycieli. W środę 10 czerwca br. do będzińskich szkół podstawowych trafiły kolejne laptopy. Tym razem w ramach projektu „Zdalna Szkoła+” za 110.000 zł zakupiono 40 zestawów do zdalnej nauki – laptopy i słuchawki z mikrofonem (po 4 dla szkoły). Dofinansowanie unijne wynosi 105.00 zł.

W pierwszej edycji programu na początku kwietnia br. będzińskie szkoły podstawowe otrzymały 50 laptopów (po 5 każda) zakupionych przez samorząd naszego miasta. Sprzęt jest już wykorzystywany do realizacji nowych zadań związanych ze zdalnym nauczaniem w związku ze stanem epidemii. Na laptopy samorząd przeznaczył wówczas 115.620 zł i jednocześnie wystąpił o dofinansowanie zakupu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Złożony przez Miasto Będzin wniosek o przyznanie grantu w konkursie „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” został zweryfikowany pozytywnie. Na to zadanie otrzymaliśmy wówczas dofinansowanie w wysokości 100.000 zł.

Projekty „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła+” są odpowiedzią na obecną sytuację szkół funkcjonujących w warunkach pandemii, jednocześnie są realizowane  w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, Działanie 1. 1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Znaki programu Zdalna Szkoła+

Sprzęt komputerowy dla szkół - Zdalna Szkoła+

Wyślij link mailem
  • Pdf
  • Drukuj
  • Powrót
  • Wypowiedz się