Baner podziemia
Baner Będzin - strona główna
logo

Zostań społecznym opiekunem kotów!

06
/
02
/
2020

Przyjdź i wypełnij deklarację opiekuna społecznego kotów wolno żyjących! Zapewniamy karmę w okresie zimowym oraz bezpłatne zabiegi kastracji i sterylizacji.

Zachęcamy mieszkańców miasta do wstępowania w szeregi społecznych opiekunów kotów. Zwracamy się z apelem do właścicieli budynków, zarządców nieruchomości i wszystkich mieszkańców Będzina o pomoc wolno żyjącym kotom.

Zima to szczególnie trudny okres dla tych zwierząt, a poprawa ich losu zależy głównie od wrażliwości i odrobiny dobrej woli każdego z nas.

Koty wolno żyjące - bytujące głównie w piwnicach budynków mieszkalnych, są elementem ekosystemu miejskiego, a ich obecność zapobiega rozprzestrzenianiu się gryzoni (myszy i szczurów). Koty te nie są zwierzętami bezdomnymi, dlatego nie należy ich wyłapywać ani wywozić do schroniska, lecz stwarzać warunki bytowania w miejscach ich dotychczasowego schronienia.

Dorosłe osoby zajmujące się dobrowolnie i bezinteresownie opieką nad nimi mogą zgłaszać się do Urzędu Miejskiego w Będzinie: Wydział Rozwoju Miasta Referat Strategii i Inżynierii Miejskiej, pokój 219, II piętro w celu złożenia stosownej deklaracji, następnie zostaną wpisani do rejestru opiekunów kotów wolno żyjących. Urząd wspiera opiekunów poprzez zapewnienie karmy dla kotów.

Proponujemy również tworzenie dla nich bezpiecznych, ciepłych i suchych schronień z dostępem do wody i jedzenia. Jedno otwarte okienko piwniczne lub niewielki otwór umożliwiający kotom swobodny dostęp do pomieszczeń piwnicznych, pomoże im przetrwać nie tylko zimę, ale także umożliwi całoroczne bytowanie.

Wszelkie działania podejmowane przez zarządców nieruchomości, jak też osoby opiekujące się wolno żyjącymi kotami, powinny odbywać się z zachowaniem zasad współżycia społecznego, tak aby nie stwarzać uciążliwości dla mieszkańców.

Zgodnie z art. 1 Światowej Deklaracji Praw Zwierząt, wszystkie zwierzęta rodzą sie równe wobec życia i majeą te same prawa do egzystencji. Natomiast ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 856), nakazuje humanitarnie traktować wszystkie zwierzęta, w tym również koty wolno żyjące.

Opis alternatywny plakatu

Plakat informujący o akcji zachęcającej mieszkańców do wstępowania  w szeregi społecznych opiekunów kotów ze zdjęciem kota

Akcja realizowana jest w ramach Kampanii Edukacyjno-Ekologicznej Projektu Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny Przemszy i Brynicy - Miasto Będzin współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionlnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Działanie 5.4.3. Ochrona różnorodności biologicznej - tryb pozakonkursowy.

Logotypy: Fundusze Europejskie. Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Śląski., Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Wyślij link mailem
  • Pdf
  • Drukuj
  • Powrót
  • Wypowiedz się