Baner podziemia
Baner Będzin - strona główna
logo
Ilustracja z napisem zbiórka elektroodpadów

Zebrano tony zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

31
/
01
/
2020

Podczas zbiórki elektroodpadów przeprowadzonej w Będzinie w październiku i listopadzie 2019 roku udało się zebrać ponad 9 ton zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Pamiętajmy, że elektrośmieci wyrzucone do śmietnika lub porzucone na łonie natury, zanieczyszczają środowisko stwarzając zagrożenie dla zdrowia ludzi. Szkodliwe substancje (np. freon w lodówkach, rtęć w świetlówkach), mogą wydostać się ze źle zagospodarowanych lub zdemontowanych zużytych urządzeń i przeniknąć do gleby i wód gruntowych. Niewłaściwe pozbywanie się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego może być w przyszłości przyczyną poważnych problemów zdrowotnych u ludzi i zwierząt.

Odpady te nie są odbierane od mieszkańców sprzed domu!!!

Mieszkańcy mają obowiązek pozbywania się ich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:

  • poprzez zamówienie usługi transportowej realizowanej przez podmiot posiadający pozwolenie na transport i dostarczający elektroodpady do zbierającego,
  • poprzez przekazanie do punktu sprzedaży przy zakupie nowego sprzętu,
  • dostarczenie samodzielnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mieszczącego przy ul. Paryskiej 11 w Będzinie,
  • w przypadku organizowanej przez gminę zbiórki.
Wyślij link mailem
  • Pdf
  • Drukuj
  • Powrót
  • Wypowiedz się