Baner Będzin - strona główna
logo

Nagrody dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej

16
/
12
/
2019

Informujemy, iż do 31 grudnia 2019 r. można składać wnioski o przyznanie nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.

Nagrody i wyróżnienia przyznawane są w dwóch kategoriach: za całokształt działalności sportowej oraz za szczególne osiągnięcia w danym roku kalendarzowym (obecnie w roku 2019).

Nagrody i wyróżnienia można przyznać osobom fizycznym za osiągnięte wyniki sportowe, trenerom oraz innym osobom wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej (tj. działaczom sportowym, lekarzom sportowym, fizjoterapeutom, animatorom sportu). Nagrody i wyróżnienia przyznaje Prezydent Miasta Będzina z inicjatywy własnej lub na wniosek klubów, związków lub stowarzyszeń sportowych, radnych, organów jednostek samorządu terytorialnego, mieszkańców Będzina (w liczbie co najmniej 20 osób).

Szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagród i wyróżnień zostały ustanowione w Uchwale Nr XII/110/2011 Rady Miejskiej Będzina z dnia 29 czerwca 2011 roku, natomiast wzór wniosku oraz skład komisji konkursowej zostały przyjęte odpowiednim Zarządzeniem Prezydenta Miasta Będzina Nr 0050.377.2012 z dnia 4.12.2012 r.

Wyślij link mailem
  • Pdf
  • Drukuj
  • Powrót
  • Wypowiedz się