Baner podziemia
Baner Będzin - strona główna
Baner Będzin Portal Miejski
Młodzież idąca ze sztandarem

Nowy rok szkolny 2019/2020

04
/
09
/
2019

Miejska inauguracja roku szkolnego odbyła się 2 września 2019 roku w Szkole Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Będzinie. W uroczystości udział wzięli uczniowie, rodzice, grono pedagogiczne, władze miasta, dyrektorzy placówek oświatowych, placówek kultury i sportu, przedstawiciele duchowieństwa, służb mundurowych oraz związków zawodowych. 

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Będzina, Rafał Adamczyk, w swoim wystąpieniu nawiązał do ukończonej z powodzeniem  termomodernizacji szkoły i życzył uczniom atmosfery sprzyjającej osiąganiu sukcesów edukacyjnych.

Część artystyczna przyniosła refleksje na temat wydarzeń sprzed 80 lat - była hołdem złożonym Polakom, którzy podczas II wojny światowej walczyli nie tylko o wolność swojej ojczyzny. Podczas akademii można też było wysłuchać koncertu muzycznego „Z muzyką przez świat” oraz obejrzeć scenkę „Szkoła z przymrużeniem oka”.

Na koniec dyrektor szkoły zaprosiła gości do obejrzenia placówki, która w ostatnich miesiącach przeszła absolutną metamorfozę i zyskała nie tylko nowoczesny wygląd, ale także walory użytkowe i stała się jeszcze bardziej przyjazna dla uczniów i pozostałych użytkowników.

W 10 szkołach podstawowych w 195 oddziałach rozpoczęło naukę w nowym roku szkolnym 3948 uczniów. W klasach pierwszych pojawiło się 511 młodych mieszkańców Będzina.

Wszystkie szkoły są przygotowane do rozpoczęcia zajęć. Ze środków miasta realizowane będą m.in. dodatkowe zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania uczniów, gimnastyka korekcyjna, zajęcia logopedyczne oraz zajęcia sportowe (SKS).

W wyniku rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 do prowadzonych przez miasto Będzin 13 przedszkoli i 8 oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych przyjęto 1632 dzieci. Są jeszcze wolne miejsca w następujących przedszkolach: PM nr 1, PM nr 4, PM nr 8, PM nr 11, PM nr 12, PM nr 13, PM nr 15 oraz w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych (SP nr 8, SP nr 11 i SP nr 13).

Dzięki wysiłkom organizacyjnym i finansowym miasta 96% dzieci, uprawnionych do korzystania z wychowania przedszkolnego, objętych zostało edukacją i opieką oferowaną przez przedszkola publiczne i niepubliczne.

Wyślij link mailem
  • Pdf
  • Drukuj
  • Powrót
  • Wypowiedz się