Baner Będzin - strona główna
logo

Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszary funkcjonalnego doliny Rzek Przemszy i Brynicy - bioróżnorodność

logotypy

Projekt obejmuje następujące tereny w Będzinie:

 • Rozkówka
 • Brzozowica i Małpi Gaj
 • tereny nadrzeczne Czarnej Przemszy
 • Park Krakowska.

Ze względu na ich wartości oraz rolę w ekosystemie, projekt przewiduje realizację działań kompleksowych, które chronią gatunki wartościowe, eliminują gatunki inwazyjne, zmniejszają presję człowieka na środowisko i realizują cele edukacji

ekologicznej.

Zaplanowano:

 • poprawę stanu ogólnego ekosystemu dla zwiększenia różnorodności biologicznej i poprawy funkcji przyrodniczych
 • realizację małej architektury kanalizującej ruch turystyczny
 • stworzenie warunków siedliskowych nawiązujących do starorzecza i terenów nadrzecznych z wykazu siedlisk wymagających ochrony w Polsce
 • ograniczenie flory gatunków inwazyjnych
 • realizację stanowisk obserwacyjnych
 • budowę obiektów małej architektury dla ptaków i owadów
 • utworzenie ścieżek dydaktycznych z oznakowaniem i tablicami edukacyjnymi
 • przeprowadzenie szeroko zakrojonej kampanii edukacji ekologicznej.

Cele i efekty:

 • utworzenia nowych siedlisk poprzez wykorzystanie istniejących terenów w rejonie Małpiego Gaju i utworzenia biotopu nawiązującego funkcją ekologiczną do starorzecza
 • usunięcie gatunków inwazyjnych i przywrócenie walorów najcenniejszemu spośród omawianych obszarów - terenom zielonym w Parku Rozkówka i Krakowska, tworząc warunki zwiększające ich bioróżnorodność
 • wprowadzenie odmiennych od dotychczasowych zbiorowisk roślinności i wzbogacenie zasobów florystycznych i dendrologicznych terenów, co będzie sprzyjało pojawianiu się podlegających ochronie gatunków zwierząt, w tym przede wszystkim ptaków.
 • stworzenie warunków sprzyjających siedliskowaniu oraz rozrodowi ptaków i owadów – budki lęgowe, hotele dla owadów
 • stworzenie i urozmaicenie bazy pokarmowej dla zwierząt występujących w tych terenach
 • zmniejszenie presji ruchu turystycznego na roślinność poprzez odseparowanie stref przyrodniczych (Brzozowica, Rozkówka), a także podniesienie jakości i różnorodności gatunkowej w obszarach dotychczas zubożałych pod względem biologicznym (wszystkie obszary, szczególnie jednak mniej wartościowe i ubogie tereny wzdłuż rzeki w centrum miasta oraz w rejonie Małpiego Gaju).
 • podniesienie świadomości ekologicznej uczestników kampanii informacyjno-edukacyjnej, w tym wykonanie ścieżek edukacyjnych
 • zrównoważone pod względem przyrodniczo-urbanistycznym zagospodarowanie przestrzeni publicznych.

Całkowita wartość projektu wynosi 14 659 454,46 zł, z czego dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 85% wydatków kwalifikowalnych czyli 8 318 964,28 zł.

Wyślij link mailem
 • Pdf
 • Drukuj
 • Powrót
 • Wypowiedz się
Wybierz Promowaną stronę 1" 1
Wybierz Promowaną stronę 2" 2
Wybierz Promowaną stronę 3" 3
Wybierz Promowaną stronę 4" 4
Wybierz Promowaną stronę 5" 5
Baner COVID-19 Bieżące informacje - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Ograniczenie niskiej emisji w Będzinie - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner e-Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Będziński Program Wsparcia Młodych Przedsiębiorców - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Ochrona powietrza - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Ostrzeżenia meteorologiczne - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Panorama z Wieży Ciśnień - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Przewodnik Turysty - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Aktualności Będzińskie - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Drogi gminne - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Projekty realizowane w ramach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Zadania dofinansowane z budżetu państwa - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Stypendia sportowe Miasta Będzina 2019
Baner Budżet Obywatelski - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner oze - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Zmieniamy Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Będziński Uniwersytet Trzeciego Wieku
Baner Będzińska Akademia Małego Odkrywcy
Baner Programy mieszkaniowe
Baner MKS Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner gospodarka odpadami - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Wybory na Prezydenta RP 2020 - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Śląska Karta Usług Publicznych - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Program rewitalizacji - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Bawialnia - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Szkoła Świadomego Planowania Przestrrzennego - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Termomodernizacja SP11
Baner Pomagamy - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Bezpieczny Będzin
Baner Numery alarmowe - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Rozlicz PIT - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna