Baner Będzin - strona główna
logo

Rozwój infrastruktury społecznej - Centrum Usług Senioralnych w Będzinie

logotypy unijneCelem projektu jest remont i adaptacja nieużytkowanego lokalu na parterze budynku przy ul. 1 Maja 2 w Będzinie z przeznaczeniem na Centrum Usług Senioralnych. Adaptacja lokalu na Centrum Usług przewiduje zmiany w zakresie architektury pomieszczeń użytkowych - istniejący lokal zostanie podzielony na dwa niezależnie funkcjonujące lokale z osobnymi wejściami wchodzące w skład CUS: Klub Seniora dla 80 osób (533,39 m2 powierzchni użytkowej) oraz Dzienny Dom Pomocy dla 30 podopiecznych (217,05 m2 powierzchni użytkowej). Istniejące pomieszczenia zostaną w części przebudowane oraz dostosowane do pełnienia określonych funkcji. Przebudowane zostaną także instalacje (teletechniczne, elektryczna, wod-kan, c.o.). Przewidziano remont wszystkich posadzek z ich wymianą na nowe, remont wszystkich ścian wewnętrznych i stropów, malowanie oraz wykonanie okładziny z płytek ceramicznych. W ramach projektu zostanie także zakupione niezbędne wyposażenie Centrum Usług Senioralnych.

Projekt przyczyni się do zwiększenia dostępności do usług Senioralnych dla osób zagrożonych wykluczeniem oraz wpłynie na poprawę jakości życia systematycznie powiększającej się grupy seniorów poprzez udostępnienie infrastruktury pozwalającej na aktywną integrację. Realizacja projektu rozszerzy katalog usług społ. skierowanych do osób starszych i umożliwi w pełni skorzystanie z oferty osobom niepełnosprawnym. Projekt wpisuje się w cel operacyjny „Poprawa zaplecza instytucjonalnego oraz warunków sprzyjających integracji społecznej i międzypokoleniowej” Strategii Rozwoju Miasta Będzina na lata 2012-2020. W wyniku realizacji projektu powstanie infrastruktura spełniająca wymogi zawarte w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020 dotyczące DDP i Klubu Seniora, wchodzących w strukturę CUS.

Celem niniejszego projektu jest zapewnienie dostępu do usług Senioralnych dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem na terenie Będzina, a także ich aktywizacja społeczna.

Całkowita wartość projektu wynosi 882 352,95 zł, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to kwota 750 000,00 zł.

Wyślij link mailem
  • Pdf
  • Drukuj
  • Powrót
  • Wypowiedz się
Wybierz Promowaną stronę 1" 1
Wybierz Promowaną stronę 2" 2
Wybierz Promowaną stronę 3" 3
Wybierz Promowaną stronę 4" 4
Wybierz Promowaną stronę 5" 5
Baner COVID-19 Bieżące informacje - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Ograniczenie niskiej emisji w Będzinie - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner e-Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Będziński Program Wsparcia Młodych Przedsiębiorców - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Ochrona powietrza - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Ostrzeżenia meteorologiczne - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Panorama z Wieży Ciśnień - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Przewodnik Turysty - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Aktualności Będzińskie - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Drogi gminne - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Projekty realizowane w ramach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii  - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Zadania dofinansowane z budżetu państwa - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Stypendia sportowe Miasta Będzina 2019
Baner Budżet Obywatelski - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner oze - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Zmieniamy Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Będziński Uniwersytet Trzeciego Wieku
Baner Będzińska Akademia Małego Odkrywcy
Baner Programy mieszkaniowe
Baner MKS Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner gospodarka odpadami - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Wybory na Prezydenta RP 2020 - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Śląska Karta Usług Publicznych - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Program rewitalizacji - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Bawialnia - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Szkoła Świadomego Planowania Przestrrzennego - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Termomodernizacja SP11
Baner Pomagamy - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Bezpieczny Będzin
Baner Numery alarmowe - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Rozlicz PIT - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna