Baner Będzin - strona główna
logo
 - kliknięcie spowoduje wyświetlenie się powiększenia
Powiązane Galerie:

Szkoła Świadomego Planowania Przestrzennego

Miasto Będzin przystąpiło do realizacji projektu „Szkoła świadomego planowania przestrzennego” - partnerska współpraca samorządu, projektantów i środowisk społecznych w procesach planistycznych”, realizowanego w ramach II Osi priorytetowej, Działania 2.19 PO WER 2014-2020.

Projekt ma na celu wzmocnienie procesu konsultacji społecznych w ramach opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Śródmieście.

Masz pomysł – uwagę – propozycję? Wypowiedz się na temat rozwoju przestrzeni Śródmieścia i weź udział w procesie konsultacji społecznych wspierających prace nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Śródmieście.

Miasto Będzin, decyzją Rady Miejskiej z dnia 27 kwietnia 2016 r., przystąpiło do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Śródmieście. Obszar objęty granicami projektu planu miejscowego zajmuje powierzchnię około 160 ha. W związku z istotnym znaczeniem tej centralnej przestrzeni miejskiej dla mieszkańców oraz rozwoju naszego Miasta, proces prac nad dokumentem planu wspierać będą działania konsultacyjne skierowane do wszystkich będzinian zainteresowanych tematem.

 Zasadniczym celem uruchomienia procedury opracowania nowego planu dla tego terenu jest konieczność odpowiedzi na zmieniające się na przestrzeni lat potrzeby i przepisy. Dotyczą one m.in. założeń ustawy krajobrazowej, kwestii parkingów przy obiektach użyteczności społecznej czy garaży, sytuowania nadajników telefonii komórkowych oraz stworzenia racjonalnych warunków dla istniejących i potencjalnych potrzeb inwestycyjnych.

 

 Zapraszamy do wypełnienia ankiety online

 

Pierwszy etap konsultacji społecznych potrwa do września 2017 r. i obejmie następujące formy:

  • zbieranie uwag, propozycji i pomysłów do powstającego dokumentu w oparciu o ankietę elektroniczną, która udostępniona zostanie na platformie do konsultacji online (www.konsultacje.bedzin.eu) w pierwszym kwartale 2017 r.;
  • działalność punktu konsultacyjnego, który na przełomie maja i czerwca został uruchomiony  w centrum Będzina – w punkcie była  możliwość zapoznania się z wstępnymi założeniami dla powstającego dokumentu i makietą terenu oraz wyrażenia opinii, obaw i propozycji rozwiązań istotnych dla przestrzeni dzielnicy Śródmieście;
  • otwarte warsztatowe spotkanie konsultacyjne oparte o pracę z trójwymiarową makietą terenu, którego celem będzie identyfikacja potrzeb i problemów obszaru Śródmieścia Będzina;
  • indywidualne wywiady pogłębione pozwalające poznać opinie kluczowych podmiotów instytucjonalnych (takich jak przedsiębiorcy i organizacje posiadające nieruchomości na terenie Śródmieścia) dotyczące planowanych lub pożądanych zmian w zagospodarowaniu przestrzennym tego terenu.

 

O wszystkich szczegółowych terminach związanych z powyższym procesem będziemy informować Państwa ze stosownym wyprzedzeniem. Już teraz zachęcamy do śledzenia naszej platformy i uczestnictwa w działaniach konsultacyjnych dotyczących przestrzeni dzielnicy Śródmieście. Każdy głos ma znaczenie!

Szczegółowych informacji na temat powstającego planu i możliwości zabrania głosu w miejskiej debacie dotyczącej terenu Śródmieścia udzielają: pracownicy Referatu Strategii i Rozwoju, tel. 32 267 91 37, 32 267 91 15, e-mail rozwoj@um.bedzin.pl

 

 

 

 

Konsultacje społeczne wspierające prace nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Śródmieście współfinansowane są z grantu otrzymanego przez Miasto Będzin w ramach projektu „Szkoła Świadomego Planowania Przestrzennego”.

Wyślij link mailem
  • Pdf
  • Drukuj
  • Powrót
  • Wypowiedz się

Strony w dziale - Szkoła Świadomego Planowania Przestrzennego

Wybierz Promowaną stronę 1" 1
Wybierz Promowaną stronę 2" 2
Wybierz Promowaną stronę 3" 3
Wybierz Promowaną stronę 4" 4
Wybierz Promowaną stronę 5" 5
Baner COVID-19 Bieżące informacje - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Ograniczenie niskiej emisji w Będzinie - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner e-Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Będziński Program Wsparcia Młodych Przedsiębiorców - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Ochrona powietrza - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Ostrzeżenia meteorologiczne - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Panorama z Wieży Ciśnień - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Przewodnik Turysty - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Aktualności Będzińskie - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Drogi gminne - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Projekty realizowane w ramach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii  - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Zadania dofinansowane z budżetu państwa - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Stypendia sportowe Miasta Będzina 2019
Baner Budżet Obywatelski - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner oze - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Zmieniamy Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Będziński Uniwersytet Trzeciego Wieku
Baner Będzińska Akademia Małego Odkrywcy
Baner Programy mieszkaniowe
Baner MKS Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner gospodarka odpadami - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Wybory na Prezydenta RP 2020 - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Śląska Karta Usług Publicznych - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Program rewitalizacji - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Bawialnia - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Szkoła Świadomego Planowania Przestrrzennego - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Termomodernizacja SP11
Baner Pomagamy - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Bezpieczny Będzin
Baner Numery alarmowe - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Rozlicz PIT - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna