Baner Będzin - strona główna
logo

Kompleks kulturalno-sportowy Dolna Syberka – strefa aktywności rodzinnej

logotypy

Projekt „Kompleks kulturalno – sportowy Dolna Syberka – strefa aktywności rodzinnej” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Działanie 3.2. Infrastruktura okołoturystyczna, Poddziałanie 3.2.2. Infrastruktura okołoturystyczna – podmioty publiczne (Uchwała Zarządu Województwa Nr 2146/382/IV/2014 z dnia 24 listopada 2014 r., Umowa UDA-RPSL.03.02.02-00-001/14-00).

Wydatki ogółem: 666 466,78 zł brutto w tym:
Wydatki kwalifikowane: 658 963,78 zł brutto.

Projekt został zrealizowany w 2012 roku.

Przedmiotem projektu jest przedsięwzięcie „Kompleks kulturalno – sportowy Dolna Syberka – strefa aktywności rodzinnej” obejmujące budowę infrastruktury aktywnych form turystyki, uzupełniającej ofertę istniejących, flagowych atrakcji turystycznych miasta. Strefa jest kolejnym atrakcyjnym przystankiem w ramach istniejącej już infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie miasta Będzina.

Całość projektu, chociaż kompleksowa i zamknięta jako osobny projekt, jest zarazem infrastrukturą towarzyszącą dla trasy rowerowej, zamku, a także dla innych obiektów, położonych koncentrycznie wokół pętli drogowo-tramwajowej w śródmieściu Będzina. 

Strefa Aktywności Rodzinnej – Dolna Syberka to pierwszy z czterech powstałych na obszarze miasta Będzina nowoczesnych obiektów aktywnej turystyki z urządzeniami fitness i zabawowymi. 

W ramach przedsięwzięcia przeprowadzono następujące działania:

 • wykopy i roboty ziemne,
 • wykonanie instalacji podziemnych,
 • montaż urządzeń placu zabaw,
 • montaż urządzeń fitness,
 • montaż/ budowa małej architektury,
 • montaż latarni oświetleniowych,
 • montaż elementów monitoringu,
 • przygotowanie podbudowy i realizacja nawierzchni syntetycznych, nawierzchni z kostki i utworzenie pola żwirowego,
 • ogrodzenie i furtki,
 • nasadzenia drzew i krzewów oraz wykonanie nawierzchni trawnikowej, 
 • montaż infrastruktury bezprzewodowego internetu wi-fi.


Projekt zrealizowano z myślą o najmłodszych mieszkańcach miasta, jak również tych starszych, którzy chcą aktywnie spędzać czas wolny.

Wyślij link mailem
 • Pdf
 • Drukuj
 • Powrót
 • Wypowiedz się
Wybierz Promowaną stronę 1" 1
Wybierz Promowaną stronę 2" 2
Wybierz Promowaną stronę 3" 3
Wybierz Promowaną stronę 4" 4
Wybierz Promowaną stronę 5" 5
Baner COVID-19 Bieżące informacje - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Ograniczenie niskiej emisji w Będzinie - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner e-Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Będziński Program Wsparcia Młodych Przedsiębiorców - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Ochrona powietrza - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Ostrzeżenia meteorologiczne - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Panorama z Wieży Ciśnień - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Przewodnik Turysty - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Aktualności Będzińskie - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Drogi gminne - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Projekty realizowane w ramach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Zadania dofinansowane z budżetu państwa - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Stypendia sportowe Miasta Będzina 2019
Baner Budżet Obywatelski - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner oze - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Zmieniamy Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Będziński Uniwersytet Trzeciego Wieku
Baner Będzińska Akademia Małego Odkrywcy
Baner Programy mieszkaniowe
Baner MKS Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner gospodarka odpadami - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Wybory na Prezydenta RP 2020 - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Śląska Karta Usług Publicznych - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Program rewitalizacji - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Bawialnia - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Szkoła Świadomego Planowania Przestrrzennego - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Termomodernizacja SP11
Baner Pomagamy - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Bezpieczny Będzin
Baner Numery alarmowe - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Rozlicz PIT - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna