Baner Będzin - strona główna
logo

Aktywni i samodzielni

Logotypy: Fundusze Europejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Śląskie., Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Miasto Będzin informuje, iż uzyskało dofinansowanie na  realizację projektu pn. „Aktywni i samodzielni” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX  „Włączenie społeczne Działanie 9.2. „Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 9.2.5. „Rozwój usług społecznych– konkurs.

Projekt będzie wdrażany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie.

Całkowity koszt projekt u – 139 496,56 zł
Kwota dofinansowania ze środków unijnych wynosi 129 731,80 zł,
realizacja projektu planowana jest w okresie: 01.06.2021r. - 31.12.2022 r.

Celem głównym projektu jest wzrost dostępności i jakości usług społecznych dla osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Miasta Będzin. W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 20 osób (10 kobiet i 10 mężczyzn) 6 rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Cel zostanie osiągnięty poprzez wsparcie i rozwój form pracy z rodziną w ramach asystentury rodziny oraz zwiększenia dostępności do usług poradnictwa rodzinnego, planuje się m.in.:

 • porady psychologa
 • warsztaty i doradztwo prawne
 • porady pedagoga
 • porady terapeuty uzależnień
 • wsparcie asystenta rodziny
 • wsparcie terapeutyczne
 • konsultacje z psychoterapeutą

Uczestnikami/ Uczestniczkami projektu będą osoby/rodziny (dorośli i dzieci) mieszkańcy Będzina, w szczególności z dzielnicy Grodziec, którzy korzystają ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikują się do objęcia takim wsparciem.

Zainteresowanych projektem zapraszamy do odwiedzenia strony www.mops.bedzin.pl, gdzie będą umieszczone informacje dotyczące przedstawionego projektu lub do kontaktu telefonicznego (32) 296 - 21-45.

Wyślij link mailem
 • Pdf
 • Drukuj
 • Powrót
 • Wypowiedz się
Wybierz Promowaną stronę 1" 1
Wybierz Promowaną stronę 2" 2
Wybierz Promowaną stronę 3" 3
Wybierz Promowaną stronę 4" 4
Wybierz Promowaną stronę 5" 5
Baner COVID-19 Bieżące informacje - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Ograniczenie niskiej emisji w Będzinie - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner e-Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Będziński Program Wsparcia Młodych Przedsiębiorców - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Ochrona powietrza - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Ostrzeżenia meteorologiczne - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Panorama z Wieży Ciśnień - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Przewodnik Turysty - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Aktualności Będzińskie - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Drogi gminne - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Projekty realizowane w ramach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Zadania dofinansowane z budżetu państwa - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Stypendia sportowe Miasta Będzina 2019
Baner Budżet Obywatelski - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner oze - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Zmieniamy Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Będziński Uniwersytet Trzeciego Wieku
Baner Będzińska Akademia Małego Odkrywcy
Baner Programy mieszkaniowe
Baner MKS Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner gospodarka odpadami - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Wybory na Prezydenta RP 2020 - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Śląska Karta Usług Publicznych - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Program rewitalizacji - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Bawialnia - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Szkoła Świadomego Planowania Przestrrzennego - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Termomodernizacja SP11
Baner Pomagamy - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Bezpieczny Będzin
Baner Numery alarmowe - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Rozlicz PIT - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna