Baner zamek nocą
Baner Będzin - strona główna
logo

INFORMACJA DLA MIESZKANCÓW ZWIĄZANA Z FUNKCJONOWANIEM INSTYTUCJI PUBLICZNYCH

12
/
03
/
2020

Apelujemy do mieszkańców miasta Będzina o ograniczenie wizyt osobistych w Urzędzie Miejskim w Będzinie, instytucjach i jednostkach miejskich do niezbędnego minimum.

W miarę możliwości proszę o załatwianie spraw w formie elektronicznej, telefonicznej, drogą pocztową lub poprzez e-PUAP i SEKAP.

Dla zminimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa wprowadza się nowe zasady pracy i funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Będzinie

1) Interesanci będą zobowiązani do dezynfekcji rąk niezwłocznie po wejściu do budynku Urzędu oraz poddani zostaną pomiarowi temperatury ciała urządzeniem bezdotykowym.

2) Interesanci będą mogli wejść do budynku Urzędu wyłącznie wejściem głównym.

3) Osoby wchodzące do urzędu będą zobowiązane do przejścia przez matę dezynfekcyjną.

4) Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego przy bezpośredniej obsłudze interesantów należy zachować odpowiedni dystans zarówno od pracowników, jak również innych osób oczekujących na obsługę.

5) Pracownicy Urzędu Miejskiego w Będzinie ograniczają do niezbędnego minimum spotkania, konferencje, podróże służbowe, wydarzenia z udziałem większej ilości osób – na rzecz pracy zdalnej i komunikacji telefonicznej lub mailowej czy też w formie wideokonferencji.

6) Zawieszono spotkania Prezydenta Miasta Będzina w ramach przyjęć interesantów.

Szanowni Państwo, kolejne dni i godziny przynoszą nowe informacje dotyczące rozprzestrzeniania się koronawirusa i podejmowanych w związku z tym środków zaradczych. Prosimy Państwa, aby nie bagatelizować tych wiadomości, a przede wszystkim zaleceń Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

Podejmowane przez nas działania mają charakter profilaktyczny, wynikają z poczucia odpowiedzialności i troski o Państwa bezpieczeństwo i zdrowie.  

Dlatego prosimy Państwa w tym szczególnym okresie o zachowanie spokoju oraz stosowanie się do zaleceń. Nowe zasady pracy i funkcjonowania Urzędu zostały wdrożone do odwołania. 

O kolejnych działaniach będziemy informować na bieżąco.


Urząd Miejski w Będzinie informuje, że od 12 marca 2020 roku do odwołania zostaje zamknięta kasa urzędu, która obsługuje gotówkowe i bezgotówkowe płatności regulowane na rzecz Gminy Będzin.

W związku z zaistniałą sytuacją prosimy o dokonywanie płatności w inny dostępny sposób (internet, bank, poczta, itp. ....).

Dla przypomnienia podajemy numery kont, na które należy dokonywać wpłat za poszczególne rodzaje należności

DOCHODY POZOSTAŁE 89 1050 1142 1000 0023 0073 8404

 • UŻYTKOWANIE WIECZYSTE
 • OPŁATA PRZEKSZTAŁCENIOWA
 • DZIERŻAWA
 • ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO
 • KONCESJA ALKOHOLOWA
 • MANDATY
 • SPRZEDAŻ LOKALI UŻYTKOWYCH I NIERUCHOMOŚCI
 • OPŁATA ZA ŚLUBY W PLENERZE
 • ZEZWOLENIE NA TAXI

ZADANIA ZLECONE 93 1050 1142 1000 0023 0073 7265

 • OPŁATA ZA UDOSTĘPNIENIE DANYCH ADRESOWYCH

DEPOZYTY - 44 1050 1142 1000 0023 0074 0087

 • WADIA
 • ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA ROBÓT

PODATKI - 79 1050 1142 1000 0023 0073 7711

 • PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
 • OPŁATA ZA PSA
 • PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

PODATKI OD NIERUCHOMOŚCI OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH WINNY BYĆ DOKONYWANE NA INDYWIDUALNE KONTA BANKOWE, KTÓRE SĄ WSKAZANE W DECYZJACH WYMIAROWYCH !!!

OPŁATA SKARBOWA - 56 1050 1142 1000 0023 1332 6106

 • OPŁATA ZA ZAŚWIADCZENIA
 • OPŁATY ZA USŁUGI URZĘDU STANU CYWILNEGO
 • OPŁATA ZA FORMULARZ WIELOJĘZYCZNY

ODPADY KOMUNALNE - 20 1050 1142 1000 0023 5314 4575

OPŁATY ZA WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH WINNY BYĆ DOKONYWANE NA INDYWIDUALNE KONTA , KTÓRE WSKAZANE BYŁY W ZAWIADOMIENIU O NADANIU TAKIEGO NUMERU KONTA BANKOWEGO !!!

WSZYSTKIE INFORMACJE ZWIĄZANE Z DOKONYWANIEM OPŁAT MOŻNA UZYSKAĆ POD NUMEREM TELEFONICZNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W BĘDZINIE

32 267 91 41 do 46

LUB W POSZCZEGÓLNYCH KOMÓRKACH ORGANIZACYJNYCH URZĘDU

 • REFERACIE FINANSOWYM - 267-91-10
 • REFERACIE PODATKÓW I WINDYKACJI - 267-91-45
 • REFERACIE GOSPODARKI ODPADAMI - 267-92-06
 • URZĘDZIE STANU CYWILNEGO - 267-91-30
Wyślij link mailem
 • Pdf
 • Drukuj
 • Powrót
 • Wypowiedz się