Baner zamek nocą
Baner Będzin - strona główna
Baner Będzin Portal Miejski

Stypendium miasta Będzina

 Stypendium jest wyróżnieniem indywidualnym dla uczniów, których zdolności i zainteresowania wykraczają poza program szkolny i którzy mogą się poszczycić znaczącymi osiągnięciami. Stypendium powinno sprzyjać rozwijaniu uzdolnień i zainteresowań, pobudzać twórcze myślenie, wspomagać zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu, mobilizować do dalszej pracy nad sobą.

Decyzją ustawodawcy, art. 90t ust. 4 ustawy o systemie oświaty, przyjął nowe brzmienie ograniczające adresatów przyjętych przez samorządy lokalnych programów wspierających uzdolnione dzieci i młodzież do uczniów pobierających naukę na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego.

Zmiana prawa oświatowego w zakresie wspierania utalentowanej młodzieży uniemożliwia kontynuację przyznawania stypendiów zdolnym uczniom – mieszkańcom Będzina, pobierającym naukę w szkołach funkcjonujących w innych jednostkach samorządu terytorialnego.

Uniemożliwia także przyznawanie uczniom na podstawie ustawy o systemie oświaty stypendiów za osiągnięcia artystyczne i sportowe. Regulamin nowego Stypendium Miasta Będzina uwzględnia także zmianę „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Będzinie” oraz reformę systemu edukacji wprowadzającą ośmioletnie szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe.

30 maja 2019 r. Miasto Będzin podjęło próbę utrzymania w mocy uchwały Nr XXXVIII/388/2013 Rady Miejskiej Będzina z dnia 24 czerwca 2013 roku w sprawie przyjęcia „Regulaminu Stypendium Miasta Będzina dla najzdolniejszych uczniów i studentów” - mieszkańców Będzina. Jednak stanowisko Wojewody Śląskiego zawarte w rozstrzygnięciu nadzorczym z 5 lipca 2019 r., pomimo odwołania wniesionego przez Miasto Będzin, jednoznacznie nakazywało zmianę zapisów dotyczących przyznawania stypendiów mieszkańcom Będzina na rzecz stypendiów dla dzieci i młodzieży pobierającej naukę na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego bez względu na miejsce zamieszkania.

Samorząd Miasta Będzina, pomimo ograniczeń wynikających ze zmian w obowiązującym prawie oświatowym, pragnie nadal wspierać młodych uzdolnionych uczniów.

 

 

26 września 2019 r. Rada Miejska Będzina podjęła uchwały:

Po nowelizacji prawa oświatowego stypendia dla uzdolnionych uczniów mogą zostać przyznane jedynie dzieciom i młodzieży pobierającej naukę na terenie Będzina. Wnioskować o przyznanie ww. wyróżnienia mogą jedynie rodzice/prawni opiekunowie lub pełnoletni uczniowie.

Do ubiegania się o stypendium za szczególne osiągnięcia w nauce dla studentów uprawnieni są studenci – mieszkańcy Będzina, którzy spełniają wymogi określone w regulaminie.

Stypendium sportowe przeznaczone jest dla zawodników – mieszkańców Będzina – nieuprawiających sportu zawodowo, tj.: na podstawie umowy za wynagrodzeniem oraz tancerzy, po spełnieniu wymogów określonych w regulaminie.

Terminy składania wniosków o przyznanie stypendiów dla uzdolnionych uczniów i studentów za rok szkolny/akademicki 2018/2019: do 5 listopada 2019 r.

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium sportowego za 2019 r.: do 15 grudnia 2019 r. / jeżeli zawodnik uzyskał szczególne osiągnięcie w terminie od 15 do 31 grudnia, wówczas wniosek należy wnieść do 15 stycznia roku następnego/.

Wyślij link mailem
  • Pdf
  • Drukuj
  • Powrót
  • Wypowiedz się
Wybierz Promowaną stronę 1" 1
Wybierz Promowaną stronę 2" 2
Wybierz Promowaną stronę 3" 3
Wybierz Promowaną stronę 4" 4
Wybierz Promowaną stronę 5" 5
Baner Budżet Obywatelski - głosowanie - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner e-Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Aktualności Będzińskie - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Budżet Obywatelski - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner oze - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Zmieniamy Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Będziński Uniwersytet Trzeciego Wieku
Baner Będzińska Akademia Małego Odkrywcy
Baner Programy mieszkaniowe
Baner MKS Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner gospodarka odpadami - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Śląska Karta Usług Publicznych - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Program rewitalizacji - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Bawialnia - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Szkoła Świadomego Planowania Przestrrzennego - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Termomodernizacja SP11
Baner Pomagamy - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Bezpieczny Będzin