Baner Będzin - strona główna
logo

Zapisy do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021

Zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym, do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły oraz w dalszej kolejności na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

Rekrutację do klasy pierwszej organizuje szkoła podstawowa, która dysponuje wolnymi miejscami.

 

Kryteria rekrutacji

Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej są brane pod uwagę kryteria określone w uchwale Rady Miejskiej Będzina.

W postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły podstawowej obowiązują następujące kryteria:

 1. rodzeństwo kandydata spełnia obowiązek szkolny w danej szkole, wartość – 6 punktów,
 2. miejsce pracy rodziców/opiekunów prawnych znajduje się w obwodzie danej szkoły, wartość – 4 punkty,
 3. krewni kandydata, wspierający rodziców/opiekunów prawnych w zapewnieniu należytej opieki nad dzieckiem, zamieszkują w obwodzie danej szkoły, wartość – 3 punkty,
 4. kandydat ma miejsce zamieszkania na terenie Będzina, wartość – 3 punkty.

Ważne terminy dotyczące zapisów do klas pierwszych szkół podstawowych:

 Zgłoszenie dziecka do klasy I szkoły podstawowej
 obwodowej

 od 3 lutego
 do 20 marca 2020 r.

 Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych

 od 2 marca
 do 27 marca 2020 r.

 Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych

 10 kwietnia 2020 r.
 godz. 14.00

 Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły
 podstawowej

 24 kwietnia 2020 r.
 godz. 14.00

 Termin postępowanie uzupełniającego

 od 11 do 15 maja  2020 r.

 

Dokumenty dotyczące zapisów:

 1. Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I szkoły podstawowej - doc, pdf
 2. Wzór zgłoszenia kandydata do klasy I szkoły podstawowej - doc, pdf
 3. Oświadczenie o rodzeństwie kandydata spełniającym obowiązek w danej szkole - doc, pdf
 4. Oświadczenie o miejscu pracy rodziców w obwodzie danej szkoły - doc, pdf
 5. Oświadczenie o krewnych mieszkających w obwodzie danej szkoły, a wspierających rodziców w opiece nad kandydatem - doc, pdf
 6. Zasady przyjęć do klas I w szkołach podstawowych – informacja szczegółowa - pdf

 

Wyślij link mailem
 • Pdf
 • Drukuj
 • Powrót
 • Wypowiedz się
Wybierz Promowaną stronę 1" 1
Wybierz Promowaną stronę 2" 2
Wybierz Promowaną stronę 3" 3
Wybierz Promowaną stronę 4" 4
Wybierz Promowaną stronę 5" 5
Baner COVID-19 Bieżące informacje - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Budżet Obywatelski - głosowanie - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Ograniczenie niskiej emisji w Będzinie - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner e-Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Powszechny Spis Rolny 2020 - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Panorama z Wieży Ciśnień - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Aktualności Będzińskie - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Drogi gminne - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Projekty realizowane w ramach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Stypendia sportowe Miasta Będzina 2019
Baner Budżet Obywatelski - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner oze - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Zmieniamy Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Będziński Uniwersytet Trzeciego Wieku
Baner Będzińska Akademia Małego Odkrywcy
Baner Programy mieszkaniowe
Baner MKS Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Wybory na Prezydenta RP 2020 - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner gospodarka odpadami - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Śląska Karta Usług Publicznych - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Program rewitalizacji - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Bawialnia - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Szkoła Świadomego Planowania Przestrrzennego - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Termomodernizacja SP11
Baner Pomagamy - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Bezpieczny Będzin
Baner Numery alarmowe - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Rozlicz PIT - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna