Baner zamek nocą
Baner Będzin - strona główna
Baner Będzin Portal Miejski

Rozwój infrastruktury społecznej - Centrum Usług Społecznych w Będzinie

logotypy unijneCelem projektu jest remont i adaptacja nieużytkowanego lokalu na parterze budynku przy ul. 1 Maja 2 w Będzinie z przeznaczeniem na Centrum Usług Społecznych. Adaptacja lokalu na Centrum Usług Społecznych przewiduje zmiany w zakresie architektury pomieszczeń użytkowych - istniejący lokal zostanie podzielony na dwa niezależnie funkcjonujące lokale z osobnymi wejściami wchodzące w skład CUS: Klub Seniora dla 80 osób (533,39 m2 powierzchni użytkowej) oraz Dzienny Dom Pomocy dla 30 podopiecznych (217,05 m2 powierzchni użytkowej). Istniejące pomieszczenia zostaną w części przebudowane oraz dostosowane do pełnienia określonych funkcji. Przebudowane zostaną także instalacje (teletechniczne, elektryczna, wod-kan, c.o.). Przewidziano remont wszystkich posadzek z ich wymianą na nowe, remont wszystkich ścian wewnętrznych i stropów, malowanie oraz wykonanie okładziny z płytek ceramicznych. W ramach projektu zostanie także zakupione niezbędne wyposażenie Centrum Usług Społecznych.

Projekt przyczyni się do zwiększenia dostępności do usług społecznych dla osób zagrożonych wykluczeniem oraz wpłynie na poprawę jakości życia systematycznie powiększającej się grupy seniorów poprzez udostępnienie infrastruktury pozwalającej na aktywną integrację. Realizacja projektu rozszerzy katalog usług społ. skierowanych do osób starszych i umożliwi w pełni skorzystanie z oferty osobom niepełnosprawnym. Projekt wpisuje się w cel operacyjny „Poprawa zaplecza instytucjonalnego oraz warunków sprzyjających integracji społecznej i międzypokoleniowej” Strategii Rozwoju Miasta Będzina na lata 2012-2020. W wyniku realizacji projektu powstanie infrastruktura spełniająca wymogi zawarte w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020 dotyczące DDP i Klubu Seniora, wchodzących w strukturę CUS.

Celem niniejszego projektu jest zapewnienie dostępu do usług społecznych dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem na terenie Będzina, a także ich aktywizacja społeczna.

Całkowita wartość projektu wynosi 882 352,95 zł, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to kwota 750 000,00 zł.

Wyślij link mailem
  • Pdf
  • Drukuj
  • Powrót
  • Wypowiedz się
Wybierz Promowaną stronę 1" 1
Wybierz Promowaną stronę 2" 2
Wybierz Promowaną stronę 3" 3
Wybierz Promowaną stronę 4" 4
Wybierz Promowaną stronę 5" 5
Baner e-Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Aktualności Będzińskie - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Budżet Obywatelski - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner oze - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Zmieniamy Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Będziński Uniwersytet Trzeciego Wieku
Baner Będzińska Akademia Małego Odkrywcy
Baner Programy mieszkaniowe
Baner MKS Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner gospodarka odpadami - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Śląska Karta Usług Publicznych - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Program rewitalizacji - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Bawialnia - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Szkoła Świadomego Planowania Przestrrzennego - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Termomodernizacja SP11
Baner Pomagamy - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Bezpieczny Będzin