Baner zamek nocą
Baner Będzin - strona główna
logo

Zapisy dzieci do żłobka nr 3 w Będzinie

W naszym mieście powstaje nowy żłobek, którego otwarcie planowane jest w październiku 2020 roku. Będzie to nowoczesna placówka całkowicie dostosowana do potrzeb najmłodszych dzieci.

Żłobek będzie świadczył usługi opiekuńczo-wychowawcze i żywieniowe na rzecz dzieci – mieszkańców miasta Będzina. Placówka będzie dysponowała 62 miejscami dla dzieci w wieku od 1 roku do 3 lat. Ostateczna liczba przyjętych dzieci – w związku ze stanem pandemii – będzie wynikała z wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.

Informujemy, że od 17 sierpnia 2020 roku rozpoczynają się zapisy do Żłobka Miejskiego nr 3 w Będzinie przy ul. Sportowej 1.

Rekrutacja potrwa do 11 września 2020 roku. Rodzice powinni wypełnić kartę zgłoszenia dziecka dostępną na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Będzinie oraz w Wydziale Oświaty, II piętro pok. 215.

Kartę zgłoszenia należy złożyć w Urzędzie Miejskiego w Będzinie w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zapisy dzieci do Żłobka Miejskiego nr 3 w Będzinie” wraz z ewentualnymi dodatkowymi dokumentami potwierdzającymi spełnienie określonych w Statucie Żłobka kryteriów.

Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi w piątek 18 września 2020 roku o godz. 14.00 poprzez wywieszenie w siedzibie Żłobka Miejskiego nr 3 przy ul. Sportowej 1 listy dzieci przyjętych.

Szczegółowe warunki przyjmowania dzieci określa rozdział 3 Statutu Żłobka Miejskiego nr 3 w Będzinie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXIII/177/2020 Rady miejskiej Będzina z dnia 18 czerwca 2020 roku.


Zasady przyjmowania dzieci do żłobka:

 1. Do żłobka przyjmowane są w pierwszej kolejności dzieci:
  1. rodziców pracujących,
  2. rodziców uczących się,
  3. rodziców samotnie wychowujących dzieci,
  4. niepełnosprawne i wymagające szczególnej opieki,
  5. z rodzin zastępczych,
  6. z rodzin wielodzietnych.
 2. Kolejność zgłoszeń nie stanowi kryterium kwalifikacyjnego.
 3. Dzieci nieprzyjęte do żłobka, w związku z brakiem miejsc, umieszczane są na liście oczekujących na przyjęcie.
 4. W przypadku zwolnienia się miejsca w żłobku, dzieci przyjmowane są zgodnie z kolejnością na liście oczekujących na przyjęcie.
 5. Z rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka przyjętego do Żłobka Miejskiego nr 3 w Będzinie zawiera się umowę w sprawie korzystania z usług żłobka oraz odpłatności za te usługi.
Wyślij link mailem
 • Pdf
 • Drukuj
 • Powrót
 • Wypowiedz się
Wybierz Promowaną stronę 1" 1
Wybierz Promowaną stronę 2" 2
Wybierz Promowaną stronę 3" 3
Wybierz Promowaną stronę 4" 4
Wybierz Promowaną stronę 5" 5
Baner COVID-19 Bieżące informacje - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Ograniczenie niskiej emisji w Będzinie - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner e-Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Ochrona powietrza - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Ostrzeżenia meteorologiczne - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Panorama z Wieży Ciśnień - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Aktualności Będzińskie - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Drogi gminne - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Projekty realizowane w ramach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Stypendia sportowe Miasta Będzina 2019
Baner Budżet Obywatelski - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner oze - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Zmieniamy Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Będziński Uniwersytet Trzeciego Wieku
Baner Będzińska Akademia Małego Odkrywcy
Baner Programy mieszkaniowe
Baner MKS Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Wybory na Prezydenta RP 2020 - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner gospodarka odpadami - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Śląska Karta Usług Publicznych - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Program rewitalizacji - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Bawialnia - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Szkoła Świadomego Planowania Przestrrzennego - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Termomodernizacja SP11
Baner Pomagamy - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Bezpieczny Będzin
Baner Numery alarmowe - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Rozlicz PIT - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna