Straż Miejska

Straż Miejska
Siedziba:

Plac Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej 3

Komendant:

Ireneusz Błach

tel. bezp. 032 710-46-90

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Do zakresu rzeczowego Straży Miejskiej w szczególności należy:

1. Ochrona porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

2. Czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego w zakresie określonym
w przepisach o ruchu drogowym.

3. Współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń.

4. Zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladówi dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalanie w miarę możliwości świadków zdarzenia.

5. Ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej.

6. Informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie o uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i  organizacjami społecznymi.

7. Konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych   dla potrzeb Gminy.

8. Kontrola utrzymania ładu i czystości na terenie Gminy.

9. Informowanie o zauważonych awariach w sieciach: ciepłowniczej, telekomunikacyjnej, wodno-kanalizacyjnej, energetycznej i gazowniczej, instytucji powołanych do natychmiastowego ich usuwania.

10. Współpraca z innymi instytucjami w zakresie zabezpieczenia porządku publicznego
i bezpieczeństwa obywateli.

11. Wykonywanie innych zadań zgodnie z właściwością rzeczową dla Straży Miejskiej.

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.

Akceptuję pliki cookie