Straż Miejska

Straż Miejska
Siedziba:

Plac Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej 3

Komendant:

Ireneusz Błach

tel. bezp. 032 710-46-90

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Do zakresu rzeczowego Straży Miejskiej w szczególności należy:

1. Ochrona porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.
2. Czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym.
3. Współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń.
4. Zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalanie w miarę możliwości świadków zdarzenia.
5. Ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej.
6. Informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie o uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi.
7. Konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb Gminy.
8. Kontrola utrzymania ładu i czystości na terenie Gminy.
9. Informowanie o zauważonych awariach w sieciach: ciepłowniczej, telekomunikacyjnej, wodno-kanalizacyjnej, energetycznej i gazowniczej, instytucji powołanych do natychmiastowego ich usuwania.
10.Współpraca z innymi instytucjami w zakresie zabezpieczenia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.
11.Wykonywanie innych zadań zgodnie z właściwością rzeczową dla Straży Miejskiej.

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.

Akceptuję pliki cookie