Baner podziemia
Baner Będzin - strona główna
Baner Będzin Portal Miejski

Dzień walki ze smogiem

07
/
02
/
2019

W będzińskich szkołach w ramach dnia walki ze smogiem odbyły się happeningi, prezentacje, warsztaty i konkursy.

W Szkole Podstawowej nr 2 zaprezentowano przyczyny powstawania smogu, film o zanieczyszczeniach powietrza, a także dyskutowano na temat przyczyn i skutków niskiej emisji. Uczniowie wzięli udział w konkursach plastycznych, a efektem całodniowych zajęć teamtycznych było opracowanie procedury antysmogowej oraz tablicy informacyjnej o stanie jakości powietrza.

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 wzięli udział w apelu informacyjnym na temat czystego powietrza oraz zorganizowali happening pod hasłem "Stop. Smog!", w trakcie którego wszyscy byli ubrani na czarno i nosili maseczki. Na korytarzach pojawiły się wystawki informacyjne, odbyły się także konkursy plastyczne oraz pogadanki z uczniami na temat smogu i wynikajcych z niego zagrożeń.

W Gimnazjum nr 1 młodzież przeprowadzała doświadczenia obrazujące powstawanie smogu, wspólnie stworzyła plakat antysmogowy oraz dekorowała maseczki ochronne. Uczniowie przygotowali także prezentacje i wzięli udział w konkursie na najciekawsze hasło antysmogowe.

Dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 8 wzięły udział w zajęciach proekologicznych "Pogromcy smogu - sposoby zapobiegania powstawania w miastach zjawiska smogowego". Celem zajęć było rozszerzenie i wzbogacenie edukacji proekologicznej i prozdrowotnej wynikającej z podstawy programowej wychowania przedszkolnego o nowe umiejętności, dostosowanie przekazywanych treści do możliwości dzieci i wzbudzanie zainteresowania tematem poprzez stosowanie różnych metod aktywizujących.

Przedszkolaki w ciekawy sposób miały okazję poznać problem zanieczyszczenia środowiska. Dowiedziały się co to jest smog i zapoznane zostały ze zjawiskiem smogu w mieście i przyczynami jego powstawania, dowiedziały się, jakie są jego skutki oraz jak można się przed nimi bronić. Ponadto wspólnie ustaliły zasady i porady antysmogowicza, czyli właściwe zachowania chroniące człowieka. Dzieci wykazały się rozwiniętą wyobraźnią oraz myśleniem przyczynowo-skutkowym. Na zakończenie wykonały prace plastyczne.

Wcześniej w Urzędzie Miejskim w Będzinie odbyło się szkolenie dla nauczycieli będzińskich szkół podstawowych i gimnazjalnych, podczas którego omówione zostały zagadnienia dotyczące smogu.

Szkolenie prowadzone było przez przedstawiciela społecznej inicjatywy na rzecz czystego powietrza Zagłębiowski Alarm Smogowy.

Jego celem było dostarczenie niezbędnej wiedzy na temat zanieczyszczeń powietrza. Uczestnicy nie tylko dowiedzieli się jakie są źródła smogu, ale także poznali środki zaradcze i rozwiązania służące poprawie jakości powietrza. Osoby biorące udział w szkoleniu dowiedziały się również jaki wpływ na nasze zdrowie, a przede wszystkie zdrowie dzieci ma smog i w jaki sposób ograniczyć jego negatywny wpływ.

Przedstawiciel Zagłębiowskiego Alarmu Smogowego zaprezentował jak ten niełatwy temat w przystępny sposób przekazać dzieciom oraz pokazał różne narzędzia edukacyjne, które mogą być wykorzystane przez nauczycieli podczas zajęć z uczniami.

Wyślij link mailem
  • Pdf
  • Drukuj
  • Powrót
  • Wypowiedz się