Baner zamek nocą
Baner Będzin - strona główna
Baner Będzin Portal Miejski

660 lat spotkań historii, kultury i tradycji Będzina

07
/
11
/
2018

„660 lat spotkań historii, kultury i tradycji Będzina” to projekt realizowany przez Stowarzyszenie Filary Kultury, w ramach obchodzonej w 2018 roku 660. rocznicy nadania Będzinowi przez króla Kazimierza Wielkiego praw miejskich (1358), które podniosły dotychczasową osadę targową do rangi miasta na prawie magdeburskim.

Założeniem projektu Stowarzyszenia Filary Kultury jest upowszechnienie wiedzy na temat Będzina, ze szczególnym podkreśleniem roli ochrony dziedzictwa kulturowego miasta oraz naciskiem na podnoszenie kompetencji społecznych jego mieszkańców, którzy wzbogaceni w wiedzę o swej małej ojczyźnie są jego najlepszymi jej ambasadorami.

Realizacja projektu pozwoli kształtować poczucie przynależności do własnego środowiska, zwłaszcza wśród najmłodszych mieszkańców Będzina, będzie pielęgnacją kultury słowa oraz próbą integracji społeczności lokalnej, która zgodnie z Celami Zrównoważonego Rozwoju Agendy 2030 ONZ ma mieć zapewniony dostęp do edukacji wysokiej jakości.

W ramach zadania zaplanowano cykl wykładów - spotkań nauki – z osobą znającą miasto od strony wieloletnich badań naukowych oraz z perspektywy swojej pasji do miasta, jego historii i dziedzictwa. Wykłady "Będzin. Historie zaginionych światów" poprowadzi dr Dariusz Majchrzak, historyk specjalizujący się w historii Zagłębia Dąbrowskiego do 1939 roku, autor książki „Miejsca Pamięci w Będzinie” oraz licznych publikacji historycznych publikowanych m.in. na portalu internetowym Klub Zagłębiowski, uwzględniając:

 • historię miasta na tle najważniejszych wydarzeń w dziejach kraju z uwzględnieniem pobytu Jana III Sobieskiego (1683), Augusta Mocnego (1697) i St. Augusta Poniatowskiego
 • kształtującą się w mieście kulturę będącą odzwierciedleniem różnych narodowości zamieszkujących Będzin, w tym kulturę zawodów (cechów), z których słynęło miasto oraz prezentację ważnych i wpływowych osób zamieszkujących królewski Będzin, które stały się najlepszymi ambasadorami miasta
 • miejscowe tradycje i zwyczaje, do kultywowania których zachęca bogactwo wiedzy czerpanej od starszych pokoleń mieszkańców oraz z materiałów historycznych, podań i legend.

Realizacja zadania odbędzie się przy współpracy z Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną w Będzinie, w siedzibie której odbędą się spotkania, w następujących terminach:

 • 8 listopada 2018 r. godzina 12.00 – filia nr 3 – Dworzec Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Będzinie, plac Kolei Warszawsko - Wiedeńskiej 3
 • 14 listopada 2018 r. godzina 12.00 – budynek główny Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Będzinie, plac prof. Włodzimierza Wójcika 1
 • 21 listopada 2018 r. godzina 12.00 – budynek główny Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Będzinie, plac prof. Włodzimierza Wójcika 1
 • 22 listopada 2018 r. godzina 12.00 – budynek główny Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Będzinie, plac prof. Włodzimierza Wójcika 1

Projekt „660 lat spotkań historii, kultury i tradycji Będzina” wpisuje się w sferę działań publicznych gminy Będzin w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Został dofinansowany przez miasto Będzin z dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie kultury.

plakat

Wyślij link mailem
 • Pdf
 • Drukuj
 • Powrót
 • Wypowiedz się